Ćwiczenie z użyciem syren alarmowych

Od 17 do 21 maja br. odbywać się będzie ćwiczenie taktyczno-specjalne „RENEGADE/SAREX-21” organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach ćwiczenia na terenie województwa będą realizowane epizody dotyczące statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Prowadzona będzie również akcja poszukiwawczo-ratownicza w trudno dostępnych obszarach leśnych.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3-minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3-minutowy, ciągły). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.

 

Zasady postępowania w czasie ogłoszenia alarmu

Ogłoszenie alarmu

po usłyszeniu sygnału “ogłoszenie alarmu” należy zachowywać się spokojnie , przeciwdziałać panice i lękowi.
Osoby znajdujące się w domu powinny: Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:

włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
ustawić odbiornik na stację lokalną,
stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

 

ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska” należy:

zachowywać się spokojnie,
przeciwdziałać panice i lękowi,
ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Przebywając na otwartym terenie:
opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach:
włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami

po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami” lub „uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami” należy:

sprawdzić posiadane środki indywidualnej ochrony,
sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności, wody i paszy;
sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

Odwołanie alarmu

po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu” należy:

opuścić schron (ukrycie),
w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymiennie uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,
w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 

PORADNIK ALARMOWY PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

One thought on “Ćwiczenie z użyciem syren alarmowych

Dodaj komentarz