Kliniska Wielkie – “Budowa Przedszkola w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Jest już gotowa kompletna dokumentacja oraz pozwolenie na budowę Przedszkola w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Z tego względu w dniu 23.06.2021 roku na posiedzeniu zespołu ds. oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich Pan Radny Robert Kuszyński zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2022 rok środków finansowych niezbędnych do zrealizowania zadania pt. “Budowa Przedszkola w Kliniskach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dnia 24.06.2021 roku wniosek zespołu trafił pod obrady Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej – jak głosowali Radni ? Przy 6 glosach “za” – wniosek przeszedł. Mamy nadzieję, że zadanie to znajdzie się na liście inwestycji w przyszłym roku budżetowym.

To kolejne inwestycje wiejskie w Gminie Goleniów i to się chwali.

(red.)

 

Dodaj komentarz