Niespełna trzy lata od oddanej inwestycji. Drewniane wiejskie wiaty potrzebują konserwacji. Gołym okiem widać, iż pozbawione zostały już walorów estetycznych, a za moment przestaną spełniać standardy techniczne.

 

W dniu 30 czerwca 2021r. na posiedzeniu Rady Miejskiej, Dział Gospodarki Gminnej złożył wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie konserwacji w/w wiat, które powstały w ramach środków programu „ Szanse bezdroży”. Chodzi o wiaty w miejscowościach Miękowo, Kąty, Załom. Wnioskowana kwota to 80 tyś złotych.

Powszechnie wiadomo, iż każdy obiekt drewniany musi podlegać konserwacji. To nie ulega wątpliwości i jest oczywiste.

Nasze zainteresowanie tematem jest wynikiem dobrej pamięci co do całości przedsięwzięcia pt: „ Budowa wiat wiejskich” za kwotę 400 tyś za jedną sztukę.

Otóż doskonale pamiętamy składane deklaracje mieszkańców, którzy powtarzali do bólu, iż oni sami zajmą się obrządkiem w/w wiat.

Cyt. z wpisu z dnia 7 maja 2018 strona Gminy Goleniów – link: https://www.facebook.com/gm.goleniow/posts/1622445291203501

„ Autorzy pisma – sołtysi trzech wsi – podkreślają, że trzy drewniane budynki są dokładnie tym, czego ich wsie potrzebują. „(…)świadomie podjęliśmy decyzję o wiatach, które w przyszłości mogą się stać budynkami drewnianymi, które będą tanie w eksploatacji i na które będzie nas stać. (…) Za plan naszych działań w wiatach, które przygotowaliśmy wspólnie z mieszkańcami – bierzemy odpowiedzialność.”

Na sesji Rady Miejskiej Pani Radna Dorota Chodyko wskazała, iż to lokalna społeczność, wykorzystując zasoby finansowe funduszy sołeckich, powinna we własnym zakresie zrealizować w/w przedsięwzięcie.

My zgadzamy się ze zdaniem Pani Radnej, przypominając jednocześnie mieszkańcom, sołtysom oraz Radnym głosującym za przesunięciem budżetowym, że skoro ktoś składa deklaracje na piśmie biorąc odpowiedzialność to nie należy jego/ich z tej odpowiedzialności zwalniać. Warto myśleć na okrągło …

( red.)

Dodaj komentarz