Ministerstwo ustawi śmieciową gospodarkę do pionu?

Przygotowywany ustawowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska proponujący nowe sposoby dot. metody ustalania wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w zależności od zużycia wody, ustali sposób i maksymalną wysokość stawki opłaty.

Dostrzegamy zjawisko nieuzasadnionego wzrostu opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Dlatego kilka tygodni temu zleciłem wiceministrowi Ozdobie i jego zespołowi przygotowanie propozycji rozwiązań, które ochronią polskie rodziny przed wysokimi kosztami opłatwyjaśnił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców zastrzeżeniami, dotyczącymi stosowania przez samorządy ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy użyciu metody „od ilości zużytej wody”, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało rozwiązanie ograniczające naliczanie nieproporcjonalnie dużych stawek opłat dla mieszkańców.

Podejmujemy działania, które mają podnieść jakość życia mieszkańców naszego kraju. Dlatego proponujemy rozwiązania, które uchronią miliony polskich rodzin, szczególnie wielodzietnych, przed nadmiernym wzrostem cen za odpadypodkreśla wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Przyjęliśmy rozwiązanie, które ustali maksymalną wysokość stawki opłaty. Obecnie nie ma górnej granicy dla tej metody – dodaje.

Wg dotychczas obowiązującej metody, przy założeniach:

  • średnie zużycie wody – 3 m3/os/miesiąc [1],
  • maksymalna wysokość stawki opłaty dla metody „od wody” – 12,73zł za m3 (0,07% dochodu rozporządzalnego),

pięcioosobowa rodzina musi zapłacić miesięcznie ok. 190 zł. Przy większym niż średnie zużycie wody, opłata ta może wynosić ponad 200 zł/mies.

Nowe rozwiązanie

Zgodnie z zaproponowanym nowym rozwiązaniem ustanowiono przedziały powiązane ze średnim, miesięcznym zużyciem wody na 1 osobę:

  • jeżeli średnie miesięczne zużycie wody jest mniejsze niż 3 m3 (najczęściej 1 osobowe gospodarstwo) – ok. 40 zł (2,2% dochodu rozporządzalnego);
  • jeżeli średnie miesięczne zużycie wody wynosi od 3m3 do 12 m3 (najczęściej 2-4 osobowe gospodarstwo) – ok. 91 zł (5% dochodu rozporządzalnego);
  • jeżeli średnie miesięczne zużycie wody wynosi powyżej 12 m3 (gospodarstwo pow. 5 osób) – ok. 120 zł (6,6% dochodu rozporządzalnego).

 

 

Nowe rozwiązanie może doprowadzić do konsensusu w sprawie śmieciowej w Radzie Gminy i Miasta w Goleniowie, zanim radni będą w stanie się w tej sprawie dogadać i dojść do porozumienia?

[1] Wg. danych GUS Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2019 r.

(red.)

Dodaj komentarz