Zarządzeniem NR 147/2024 z dnia 7 czerwca 2024 powołana została Społeczna Rada Kultury w Gminie Goleniów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) w związku z  Zarządzeniem  Nr 61 /2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2015 w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu i zakresu jej działania,

Burmistrz Gminy Goleniów zarządza, co następuje :

Na czas trwania IX Kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie powołuje się Społeczną Radę Kultury w następującym składzie:

1) przedstawiciel instytucji kultury:  Maciej Ratajczyk oraz Jolanta Miękus

2) przedstawiciel szkoły artystycznej: Roman Rydz

3) przedstawiciele lokalnego środowiska artystów: Daniel Jacewicz

4) przedstawiciel merytorycznego wydziału zajmującego się sprawami kultury: Przemysław Joppek

Ustala się termin pierwszego posiedzenia Społecznej Rady Kultury na dzień 03 lipca 2024 r. na godz. 10.00 w siedzibie UGiM Goleniów.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz