W ostatnim czasie radny Bogdan Zaczkiewicz stał się bardzo aktywny w tłumaczeniu na portalu społecznościowym Facebook zaistniałej sytuacji, tj. braku przyjęcia przez Radę Miejską do końca roku 2020 projektu budżetu na 2021 r. i zbojkotowania sesji nadzwyczajnej.

W ostatnim poście radny wziął na tapetę uchwałę nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie procedur tworzenia i uchwalania budżetu, przy okazji “tykając” personalnie radnego Łukasza Mitułę zarzucając mu, że wprowadza społeczeństwo w kanon swojego fałszu.

Radny Bogdan Zaczkiewicz autorytatywnie stwierdził, że do 15 września grupa siedmiu radnych mogła zgłaszać swoje pomysły i wnioski do zadań inwestycyjnych. Niestety jest to czystej wody manipulacja faktami.

Post w załączeniu

Spieszymy donieść, podkreślić i prosić o zapamiętanie, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do wskazanej przez autora postu uchwały nr XVII/183/12 DO 15 WRZEŚNIA
a.) radny indywidualnie,
b.) przedstawiciele jednostek pomocniczych *sołectw, osiedli),
c.) przedstawiciele komitetów społecznych,
e.) KAŻDY mieszkaniec Gminy Goleniów, stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe itp.
MA PRAWO złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie wniosek do opracowywanego na rok następny projektu budżetu.

W załączeniu Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/183/12

Gdyby autor posta zapoznał się z zapisami uchwały nr XVII/183/12 zapewne jego uwadze nie umknął by w § 4.4 o następującej treści – ” Wprowadzenie przez Komisje lub 1/3 składu Rady nowego wydatku lub zwiększenie wydatku ujętego w projekcie budżetu wymaga wskazania jego źródła finansowania”.

Gdyby autor posta zapoznał się z załącznikiem nr 3 do uchwały nr XVII/183/12 zapewne zauważył by, że 1/3 składu rady do dnia 10 grudnia ma prawo przekazać wnioski dotyczące projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ do Komisji Budżetu.

W załączeniu

1. uchwała nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie procedur tworzenia i uchwalania budżetu

2. Załącznik nr 2

2. Załącznik nr 3

Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2020 nasza Perła Samorządu, w osobie skarbnika Gminy Goleniów, nie dopilnowała przygotowania i wniesienia pod obrady Rady Miejskiej, przez Komisję Budżetu uchwały dotyczącej wskazówek do opracowania budżetu Gminy na rok 2021.
Nadzór i kontrola nad przebiegiem prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy należy do obowiązków naszej Perły Samorządu.

(red.)

 

 

Dodaj komentarz