LIST OTWARTY

W poczuciu odpowiedzialności za finanse oraz kierunki rozwoju Gminy Goleniów, niniejszym wskazujemy obszary i zadania, które przedstawiony nam w dniu 15 listopada dokument „Projekt Budżetu 2021” pomija lub nie realizuje ich w sposób optymalny. Zaniepokojeni brakiem realizacji podstawowych potrzeb, na jaki skazuje mieszkańców obecny projekt budżetu nie mogliśmy pozwolić na jego zatwierdzenie w proponowanym kształcie.
Zwracamy się do autora budżetu ( Burmistrza Gminy Goleniów – przypis redakcji ) o ponowne przeanalizowanie wybranych koncepcji oraz uwzględnienie przedstawionych przez nas propozycji, jakie powinniśmy w 2021 roku wspólnie zrealizować. Apelujemy również o rozsądek i gospodarność. Sugerujemy w tym celu poszukanie oszczędności w obszarach, które mogą być zawieszone lub ograniczane.

➡️ Oświetlenie
Brak oświetlenia w wielu częściach naszej gminy i miasta jest od lat znanym i niestety nie rozwiązanym problemem, dlatego wnosimy o podwojenie kwoty przeznaczonej na oświetlenie miasta i terenów wiejskich. Należy w naszej ocenie dążyć do wyrównania dysproporcji w oświetleniu na terenie gminy.

➡️ Bezpieczeństwo
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo w okolicach szkół i przedszkoli oraz na zagrożenia z powodu braku chodników przy ruchliwych drogach. Wnosimy o stworzenie koncepcji poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okolicy naszych jednostek oświatowych, zaprojektowanie chodnika w Kliniskach Wielkich przy ulicy Słonecznej i Szczecińskiej, zaprojektowanie chodnika w Załomiu od zjazdu na Osiedle Kasztanowe do ronda w Dąbiu, projektu chodnika z Rurzycy do Klinisk Wielkich, a także projektu ścieżki pieszo – rowerowej z Pucic do Klinisk Wielkich.

➡️ Edukacja
Oszczędności w edukacji nie mogą w żaden sposób wpływać na pogorszenie jakości oferty. Dlatego nie akceptujemy likwidacji kuchni w gminnych przedszkolach i zastąpienie ich formą cateringu. Żądamy wycofania się z tej decyzji.

➡️ Covid-19
W projekcie budżetu nie wprowadza się programu walki z konsekwencjami pandemii. Wnosimy o zabezpieczenie kwoty 1 miliona złotych na te działania. Niezbędne będą zajęcia wyrównawcze, w tym większe nakłady na sport – na przykład program zajęć na basenie dla wszystkich uczniów. Niezbędne jest również wprowadzenie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów wracających do nauki stacjonarnej. Ponadto wnosimy o niepodnoszenie podatków w 2021 – straty zostaną zrekompensowane z tego programu.

➡️ Ścieżki rowerowe
W naszej gminie od wielu lat z większym lub mniejszym skutkiem realizowane są inwestycje w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Uważamy, że kierunek ten powinien być wzmocniony i kontynuowany. Wnosimy o budowę oświetlenia ścieżki przy ulicy Spacerowej oraz zaprojektowane „ringu rowerowego” wzdłuż ulic Przestrzennej i Armii Krajowej.

➡️ Ekologia
Wnosimy o podwojenie kwoty przeznaczonej na wymianę „kopciuchów” oraz zakup drona przeznaczonego do badania jakości powietrza. Wnosimy o zaplanowanie działań w zakresie edukacji dotyczącej segregacji odpadów oraz wyposażenia wspólnot i spółdzielni w odpowiednią ilość pojemników do segregacji.

➡️ Drogi
Wnosimy o zabezpieczenie środków na modernizację ulic Sadowej, Grenadierów oraz Metalowej. Wiemy, że inwestycja na kwotę kilkunastu milionów zł bez uzyskania zewnętrznego wsparcia nie jest obecnie możliwa. Jednocześnie nie rozumiemy decyzji o wycofaniu się z wcześniej uzyskanego dofinansowania zewnętrznego. Wnosimy o etapowanie tej inwestycji i zabezpieczenie półtora miliona złotych na pierwszy etap inwestycji, polegający na budowie parkingów przy Zakładzie Karnym oraz opracowanie kompleksowej organizacji ruchu w tym obszarze naszego miasta. Ponadto wnosimy o budowę ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich.

➡️ Transport publiczny
W zakresie transportu niezmiernie ważną sprawą dla mieszkańców jest rozwinięcie transportu publicznego. Od wielu lat zgłaszane są wnioski o podpisanie porozumienia transportowego z miastami Szczecin, Stargard, Nowogard. Wnosimy o ustalenie warunków współpracy, podpisanie stosownych umów oraz finansowanie transportu.

➡️ Kultura
W projekcie budżetu zapomniano o fatalnym stanie Goleniowskiego Domu Kultury. Wnosimy o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji GDK przy ul. Słowackiego 1 w Goleniowie. Podkreślamy, że jest to od wielu już lat zaniedbywane zadanie własne gminy.

➡️ Mieszkania
Długa kolejka osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne oraz ich fatalny stan nie mogą zostać pominięte. Wnosimy o zabezpieczenie środków na remont zasobu gminnych mieszkań komunalnych.
Budżet Gminy Goleniów to publiczny portfel, w którym znajdują się pieniądze wszystkich mieszkańców. Dlatego przy pracy nad jego kształtem towarzyszyć powinny szerokie konsultacje, otwarta komunikacja, transparentność oraz atmosfera rozmowy z Radą Miejską. W żadnym wypadku budżet i lokalna polityka nie mogą być festiwalem sukcesu jednego człowieka, a zadania z nich wynikające nie mogą służyć tylko i wyłącznie wybranym grupom, pomijając wiele istotnych problemów i potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Niestety, dotychczasowy brak otwartości na konstruktywny dialog, permanentne nieuwzględnianie wniosków / propozycji składanych przez radnych, a nawet brak dyskusji nad nimi, doprowadziły do obecnej sytuacji, w której mamy przed sobą niekorzystny dla rozwoju i bezpieczeństwa Gminy Goleniów projekt budżetu.
W celu sprawnego procedowania dokumentu wnosimy o przedłożenie przez autora stosownych poprawek, które dadzą nam szansę poprzeć plan finansowy na rok 2021.

Radni Rady Miejskiej w Goleniowie

 

List podpisało jedenastu Radnych Rady Gminy i Miasta w Goleniowie

 

 

 

 

Dodaj komentarz