Po hucznym wyburzeniu dworca oraz początkowych  “urzędowych achach” na temat budowy nowego Dworca Kolejowego, nastąpił kompletny zastój.  Jak się dowiedzieliśmy, z powodu rezygnacji z udziału w projekcie dotychczasowego Inżyniera Kontraktu, nastąpiło wstrzymanie wszelkich prac, a wykonawca zabrał z placu budowy wszelkie maszyny.

Pan Kornel Suski Inżynier Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie, zrezygnował z pełnienia funkcji. Bezpośrednią przyczyną była różnica zdań w kwestiach budowy między nim, a Dyrektorem Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy i Miasta.

9.10.2020r. ogłoszono ponowny przetarg w trybie pilnym na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, złożone oferty ( jeżeli wpłyną)  będą rozpatrywane już 19.10.2020r. Ponieważ o trwaniu prac na dużych budowach decyduje zatrudnienie w/w osoby, prace na dworcu w Goleniowie wraz z odejściem dotychczasowego Inżyniera Kontraktu zostały wstrzymane. Wybór osoby na tego typu stanowisko jest nie łatwy i czasami trwa bardzo długo. Im szybciej dojdzie do wyboru następcy tym szybciej prace ruszą ponownie, kiedy to nastąpi czas pokaże. Jedynym stróżem na budowie jak się wydaje, jest smutnie spoglądający z rozpaczą na teren budowy siedzący na cokole marszałek Piłsudski.

(red.)

 

 

Dodaj komentarz