Zbiorowe halucynacje na goleniowskich placach zabaw

Skarga bezzasadna ! Tak brzmi rozstrzygniecie wniosku złożonego przez mieszkankę Gminy Goleniów w przedmiocie braku odpowiedniego nadzworu nad placami zabaw.

Zdaniem członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nasze place zabaw mają się znakomicie, są bezpieczne, a nadzór nad nimi prowadza specjaliści.

Z wyjaśnień przedstawionych przez Burmistrza Gminy Goleniów w piśmie z 29 czerwca 2021 r. wynika, iż wszystkie place zabaw należące do Gminy Goleniów objęte są systematycznym nadzorem. Gmina jako właściciel placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zgodnie z przepisami wykonuje regularnie przeglądy w/w obiektów. Okresowo przeprowadzane są oględziny okresowe (wykonywane nie rzadziej niż raz w tygodniu), kontrola funkcjonalna wykonywana raz na 3 miesiące oraz kontrola coroczna główna. Przeglądy wykonywane są w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu lub działania warunków atmosferycznych. Wszelkie ujawnione podczas przeglądów usterki oraz uszkodzenia, takie jak dokręcenie nakrętek, uzupełnienie zaślepek lub inne drobne usterki usuwane są na bieżąco, już podczas przeglądu. W czasie kontroli usuwane są także wszelkie zauważone zanieczyszczenia nawierzchni np. potłuczone szkło, kamienie, patyki. Urządzenia zniszczone w zakresie uniemożliwiającym doraźną naprawę, bądź wymagające zamówienia odpowiednich elementów wyłączane są z użytkowania, a następnie – do danego producenta lub serwisu – kierowane jest zamówienie danej części lub usługi naprawy. Gmina Goleniów w każdym roku budżetowym zabezpiecza określone środki z przeznaczeniem na naprawy lub wymianę zdewastowanych lub zużytych urządzeń zlokalizowanych na gminnych placach zabaw. Zgodnie z informacją (pismo Burmistrza, znak WGG.0003.61.1.2021.EL z 12 lipca 2021 r.) przeprowadzona została – w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – kontrola, która potwierdziła fakt systematycznych przeglądów placów zabaw. Dowodem na to są prowadzone książki obiektów, gdzie wpisywane są przeglądy, tj. oględziny okresowe, kontrola funkcjonalna oraz kontrola główna. Kolejnym dowodem są zdjęcia samej skarżącej, na których widać, że po zauważeniu usterki, zabawki zostały wyłączone z eksploatacji, co świadczy o niezwłocznej reakcji na zgłoszone lub zauważone zniszczenia urządzeń.

Zatem szanowni Mieszkańcy/Rodzice maluchów korzystających z placów zabaw te, wszystkie niedociągnięcie, usterki, deficyty o których nas informujecie prosząc o interwencje są jedynie wytworami naszej i waszej  wyobraźni … jak się z tym czujecie ? Wspaniale prawda  ?! 🙂

(red.)

Dodaj komentarz