Również w zakładach karnych i aresztach śledczych trwają przygotowania do obchodów Święta Narodowego 3 maja.

Oczywiście świętowanie ma odmienny charakter niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w naszym codziennym życiu. Nie mniej skazani dzięki przygotowanym przez wychowawców i terapeutów zajęciom i programom resocjalizacji uzyskują informacje na temat znaczenia i genezy tego jakże ważnego w historii naszego państwa wydarzenia.

 

W ramach programów resocjalizacji wykonane zostały biało-czerwone kotyliony i flagi, które przyozdobią nie tylko więzienne cele, ale trafia także za więzienne mury do zaprzyjaźnionych instytucji, z którymi współpracuje Służba Więzienna. W radiowęźle emitowane są okolicznościowe audycje, a więzienne gazetki pełne są informacji i zdjęć o tematyce 3 Majowej uroczystości.

W  Zakładzie Karnym w Goleniowie trwa ogólnozakładowy konkurs na najlepszy projekt muralu o tematyce patriotycznej, a w Zakładzie Karnym w Nowogardzie został wydany specjalny dodatek do więziennej gazety ZAMCZYSKO, która redagują osadzeni.

Edukacja historyczna stanowi ważny element w procesie resocjalizacji skazanych.

Dodaj komentarz