Uchwały śmieciowe odrzucone. Kompromitacja urzędu – Video

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy w Goleniowie w porządku obrad znalazły się uchwały tworzące tzw. pakiet śmieciowy. Czyli uchwały mające dostosować dzisiejszy system odbioru odpadów obowiązujący w naszej gminie do wymogów aktualnie obowiązującej ustawy. Już na samym początku obrad po przedstawieniu Projektu Regulaminu przez Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska Annę Gałaj, głos zabrała Radna Danuta Faryniasz, która ad vocem wniosła dwie istotne uwagi co do projektów uchwał.
W swojej wypowiedzi Pani Radna wskazała na bardzo istotne wady prawne naruszające Ustawę o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, które popełnił Burmistrz wraz z urzędnikami w trakcie przygotowywania projektów przed wniesieniem Ich przed obrady rady. Pani Radna wskazała, że zgodnie z zapisami ustawy zanim projekt regulaminu zostanie przedstawiony radzie do procedowania musi taki projekt zaopiniować Sanepid na wniosek, o opinię powinna wystąpić Rada Miejska. Burmistrz chcąc iść na skróty lub z powodu niewiedzy urzędników, czy też chcąc przyspieszyć procedowanie uchwał wystąpił z wnioskiem sam, tym samym opinia taka stała się bezprzedmiotowa. Przyjęcie regulaminu wbrew zapisom rzeczonej ustawy skutkowałoby jej uchyleniem w trybie nadzorczym na wniosek Wojewody co wykazała proszona o konsultacje Radca Prawny Aleksandra Brykczyńska – Grudzińska. Tym samym cały pakiet uchwał radni odrzucili. Zastanawiająca jest w tym wszystkim postawa Burmistrza Zajki. W ostatnim czasie w jednym z wywiadów powiedział, że jeżeli radni nie podejmą decyzji i nie przyjmą uchwał to decyzje za nich podejmie wojewoda i to w trybie nadzorczym.W wywiadzie próbował przerzucić winę i przewlekanie sprawy na radnych, a wyszło na odwrót.

Pytanie jakie się nasuwa, jest następujące. Dlaczego w urzędzie wszystko się robi na ostatnią chwilę i to nie zważając na regulacje ustawowe? Kolejny również raz urzędnicy miejscy skompromitowali nie tylko siebie i urząd, ale również Burmistrza, (a może na odwrót?) i nas mieszkańców gminy. Jak długo mieszkańcy będą patrzeć na kabaret w wykonaniu burmistrza i jego urzędników oraz 11 radnych z opcji Roberta Krupowicza?

Czyż nie czas zaprzestać realizacji wszelkich pomysłów burmistrza bez konsultacji społecznych i dogłębnego omówienia z radnymi?  Jak będzie czas pokaże.

Andrzej Bugajski

 

 

Dodaj komentarz