Większa akcyza na papierosy i alkohol …

Od 2022 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem, następuje sukcesywny wzrost stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie.

Aktualny harmonogram został przyjęty na lata 2023-2027.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, stawki akcyzy w 2024 roku na napoje alkoholowe będą wynosić:

• na alkohol etylowy – 7.610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;

• na piwo – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;

• na wino – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

• na napoje fermentowane – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

• na wyroby pośrednie – 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Z kolei stawki akcyzy na wyroby tytoniowe w 2024 roku wyniosą:

• na papierosy – 276,00 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

• na tytoń do palenia – 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

• na cygara i cygaretki – 524,00 zł za każdy kilogram.

Ponadto wzrosną stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia nieobjęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczony maksymalną ceną detaliczną, tu stawki wyniosą.

• na papierosy – 457,84 zł za każde 1.000 sztuk

• oraz na tytoń do palenia – 305,23 zł za każdy kilogram.

Wzrośnie też stawka akcyzy na susz tytoniowy, w 2024 roku wyniesie ona 305,23 zł za każdy kilogram. Wyższa będzie też stawka akcyzy na susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy, jej wysokość to 610,46 zł za każdy kilogram.

W praktyce oznacza to, iż za wyrób alkoholowy zapłacimy 5 % więcej, za wyroby tytoniowe 10 %. 

Będzie podwyższa opłaty paliwowej, zawartej w cenach paliw

Dodaj komentarz