W dobie GPSów, nawigacji i innych urządzeń technicznych pozwalających na szybką lokalizację miejsca czy budynku, obowiązek prawidłowego oznakowania posesji powoli odchodzi w zapomnienie.

Nie mniej jednak, mimo postępu cywilizacyjnego nakaz nadal jest obecny, a egzekwowanie jego przypadło gminom.  Za brak prawidłowego oznakowania posesji grozi grzywna nawet do 250 zł.

Jak wskazuje kodeks wykroczeń dobrze zredagowana tabliczka powinna być umieszczona w miejscu widocznym i zawierać takie informacje jak; nazwa ulicy lub placu oraz numer domu. W przypadku miejscowości bez ulic, jedynie numer domu.

Obecnie w Sejmie trwają pracę nad poluzowaniem zapisów kodeksu w przedmiocie zniesienia obowiązkowego umieszczenia na tablicy nazw ulic. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy ewentualne nowe przepisy wejdą w życie. Projekt został skierowany do I czytania w Sejmie.

Starostwo bardzo utrudniło życie

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz