Wyślij kartkę pocztową za darmo czyli Akcja„Mamy Niepodległą!”

Akcja„Mamy Niepodległą!” w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Mamy Niepodległą!” W czterech oddziałach Muzeum Narodowego w Szczecinie przygotowaliśmy punkty dystrybucji specjalnych kart pocztowych. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia kartek i wysłania bliskim życzeń z okazji Święta Niepodległości. Kartki pocztowe są darmowe, wystarczy wrzucić wypełnioną kartkę do urny, wysyłką zajmiemy się My.

MAMY NIEPODLEGŁĄ! to ogólnopolska akcja społeczna organizowana od 2013 roku przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Akcja jest jednym z elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a temat edycji 2019 to Nowoczesność: ustrój i społeczeństwo. Inspiracją jest przełom lat 1918/1919, kiedy wprowadzono powszechne prawa obywatelskie i nowoczesne reformy socjalne.

Każda z edycji to:

• trzy projekty kartek okolicznościowych autorstwa znanych artystów,

• radosne świętowanie uwalniające pozytywne emocje,

• promocja nowoczesnego patriotyzmu,

• integracja społeczności lokalnej,

• setki tysięcy wysłanych życzeń i uśmiechów na twarzach ich odbiorców.

 

Nowoczesność: ustrój i społeczeństwo to temat bieżącej edycji akcji społecznej Mamy Niepodległą! Inspiracją jest przełom lat 1918/1919. Wprowadzono wówczas powszechne prawa obywatelskie oraz nowoczesne reformy socjalne. W politycznej i społecznej myśli Józefa Piłsudskiego, wywodzącego się z ruchu socjalistycznego, ważne miejsce zajmowały prawa obywatela oraz kwestie socjalne. Jako Naczelnik Państwa powołał 17 listopada 1918 r. lewicowy rząd, który opracował pakiet nowoczesnych praw. Wprowadzenie ich w życie położyło podwaliny pod demokratyczny ustrój II Rzeczypospolitej. Dzięki tym aktom prawnym Polska, choć obciążona trudnym dziedzictwem zaborów, już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości znalazła się wśród najnowocześniej zorganizowanych państw świata. Na przykład już w 1918 r. kobiety w Polsce uzyskały pełnię praw politycznych, dzięki czemu zasiadły w ławach sejmowych. Warto także pamiętać o innych uchwalonych wówczas prawach, jak:

• RÓWNOŚĆ OBYWATELI WOBEC PRAWA

• WOLNOŚĆ SŁOWA I ZGROMADZEŃ

• WOLNOŚĆ PRASY

• SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ

• BEZPŁATNE SZKOLNICTWO DLA DZIECI W WIEKU 7-14 LAT

• PRAWO DO STRAJKU

• OŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY

• 46-GODZINNY TYDZIEŃ PRACY

• PRAWO DO TWORZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

• OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHOROBY I BEZROBOCIA

• MINIMUM PŁACY W ZAKŁADACH PAŃSTWOWYCH

• INSPEKCJA PRACY

• BIURA POŚREDNICTWA PRACY

• OCHRONA LOKATORÓW I POMOC DLA BEZROBOTNYCH

 

“Jako człowiek wychowany w dążeniu do wolności, jestem przeciwnikiem wszelkich ograniczeń słowa i sprzeciwiłem się np. projektowi ustawy, ochraniającej moją osobę wobec napaści prasy.”
Józef Piłsudski, styczeń 1919 r.

“Gdy przeprowadzamy reformę socjalną, przeciwnicy nasi wołają: „To bolszewizm!” To nie bolszewizm, to nawet nie socjalizm, to demokracja. Chciałem po prostu przerzucić Polskę z osiemnastego do dwudziestego wieku (…).”
Józef Piłsudski, maj 1919 r.

Punkty dystrybucji kartek:

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

Dodaj komentarz