Jak podaje Gmina Goleniów Zespołu Szkół w Białuniu zostanie rozbudowany, nowoczesny i dostosowany do potrzeb uczniów.

Gmina ogłosiła przetarg na rozbudowę obiektu szkoły, a na oferty wykonawców czeka do 30 kwietnia 2024 r.

Inwestycja będzie polegała na dobudowaniu nowego skrzydła, przeznaczonego w całości na prowadzenie działalności przedszkolnej.

Projekt zakłada budowę parterowego budynku przedszkola o powierzchni użytkowej ok. 438 m2, połączonego z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika.
Nowe skrzydło pomieści 5 grup przedszkolnych. W obiekcie zaplanowano 5 sal dydaktycznych z dostępem do własnego zaplecza sanitarnego. Sale połączone będą ciągiem komunikacyjnym, który poprzez 2 szatnie będzie połączony z istniejącym budynkiem ZSP.

Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, a całość zaprojektowana, jako budynek niskoenergetyczny.
Zaplanowana inwestycja realizowana będzie w formule „Zaprojektuj wybuduj”. Wykonawca będzie miał 460 dni od momentu podpisania umowy na zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytkowania nowego obiektu.

Gmina Goleniów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.999.900 zł., co stanowi 85% dofinansowania.

W Kliniskach powstaje nowe piękne miejsce

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz