Jak poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Pankiewicz – na cmentarzu komunalnym w Goleniowie, na działce zlokalizowanej obok kaplicy, powstanie biurowiec kontenerowy.

Całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych PGK i ma na celu usprawnienie obsługi interesantów.

Przypomnijmy, iż budynek na ul. M. Konopnickiej w Goleniowie, w którym do tej pory mieściło się biuro usług cmentarnych, lada dzień zostanie zagospodarowany na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co oznacz, iż załatwienie spraw związanych z pochówkiem, czy opłatą za miejsce na cmentarzu byłoby możliwe jedynie na ul. B. Legionów, oddalonej od centrum miasta kilka kilometrów.

Aby usprawnić obsługę i stworzyć mieszkańcom możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z usługami cmentarnymi w jednym miejscu, podjęto decyzję o budowie prostego, łatwego w montaży biurowca kontenerowego, na działce obok kaplicy cmentarnej.

Prowizoryczny parking przy cmentarzu cd..

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz