Od dzisiaj noga z gazu – mandaty po nowemu

Przypominamy kierowcom, że zgodnie z rozporządzeniem z 30 grudnia 2021 roku od Nowego Roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Przy czym drastycznie podniesiono kary za przekraczanie szybkości oraz za wykroczenia w których zagrożone jest życie pieszego. Nie będzie taryfy ulgowej dla tak zwanych kierowców jeżdżących „szybko, ale bezpiecznie”

Podstawowa zmiana to taryfikator mandatów za prędkość i przekraczanie dozwolonej szybkości

 • do 10 km/h – 50 zł,
 • o 11-15 km/h – 100 zł,
 • o 16-20 km/h – 200 zł,
 • o 21-25 km/h – 300 zł,
 • o 26-30 km/h – 400 zł.
 • o 31-40 km/h – 800 / 1 600 zł,
 • o 41-50 km/h – 1 000 / 2 000 zł,
 • o 51-60 km/h – 1 500 / 3 000 zł,
 • o 61-70 km/h – 2 000 / 4 000 zł,
 • o 71 km/h i więcej – 2 500 / 5 000 zł.

 

Autostrady i drogi ekspresowe

 • Jazda „pod prąd” – 2 000 zł (art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt. 2 lub 3 lub par. 17 ust. 1).
 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 zł (art. 23 ust. 2).
 • Niezachowanie wymaganego minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu – 300 / 500 zł (art. 19 ust. 3a); przypomnienie: ma on wynosić w metrach co najmniej tyle, ile wynosi połowa szybkości, np. 60 m przy 120 km/h.

Przejścia dla pieszych, foteliki dla dzieci, telefony

/kwoty dwukrotnie wyższe zostaną nam przyznane, gdy popełnimy wykroczenie ponownie w ciągu 2 lat od pierwszego/

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście, przy skręcie w drogę poprzeczną, podczas włączania się do ruchu, w strefie zamieszkania – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 1 albo ust. 1a i inne).
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed przejściem, na których ruch nie jest kierowany – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 3 pkt. 1).
 • Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 3 pkt. 2).
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (tj. jazda w poprzek, np. w celu wjechania gdzieś) – 1 500 / 3 000 zł (art. 26 ust. 3 pkt. 3).
 • Zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu – 150 zł (art. 16. ust. 4).
 • Przewożenie dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu bez fotelika bezpieczeństwa – 300 zł (art. 45 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 39 ust. 3, 3a-3c). Wyjątki: 1/ dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu, do którego ze względu na masę i wzrost nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego fotelika, 2/ trzecie dziecko na trzecim miejscu tylnej kanapy, gdy pozostałe dwa foteliki uniemożliwiają montaż trzeciego, z zastrzeżeniem, że dziecko musi mieć co najmniej 3 lata. W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie pasów bezpieczeństwa.
 • Kierowanie pojazdem, w którym pasażerowie nie korzystają z pasów bezpieczeństwa – 100 zł (art. 45 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 39 ust. 1).
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – 500 zł (art. 45 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 40 ust. 1).

Ruch na jezdni

 • Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym – 2 000 / 4 000 zł (art. 28 ust. 3 pkt 2).
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, gdy zapory się poruszają – 2 000 / 4 000 zł (art. 28 ust. 3 pkt. 1).
 • Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 000 / 4 000 zł (art. 28 ust. 3 pkt 1).
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na skrzyżowaniu, na przejeździe kolejowym, przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe i wszędzie tam, gdzie zakazują go znaki – 1 000 / 2 000 zł (art. 24. ust. 7 pkt. 1, 2 lub 3, art. 24 ust. 11, art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 3 pkt. 3, par 23 ust. 1-3 i inne).
 • Spowodowanie kolizji – 1 500 zł.
 • Naruszenie zakazu wjazdu na skrzyżowanie, jeśli na- lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł (art. 25 ust. 4 pkt. 1).
 • Zwiększanie szybkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł (art. 24 ust. 6).
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem (np. skręt z pasa do jazdy prosto) – 150 zł (art. 22 ust. 2).
 • Zawracanie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub utrudniające ruch – 200-400 zł (art. 22 ust. 6 pkt 4).
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub ograniczanie ich czytelności – 500 zł (art. 60 ust. 1 pkt. 2; art. 60 ust. 1. pkt. 3).

Hulajnogi, rowery

 • Naruszenie obowiązku korzystania z drogi lub pasa ruchu dla rowerów dla wybranego kierunku jazdy w przypadku kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną – 100 zł (art. 33 ust. 1).
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 100 zł (art. 33 ust. 1).

Piesi

 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd – 150 zł na przejściach dla pieszych, 200 zł poza przejściami dla pieszych (art. 11 pkt. 1 lit. a)
 • Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – 2 000 zł (art. 14 pkt. 6),
 • Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – 300 zł.

 

Pełny taryfikator i tekst rozporządzenia

Inne zmiany ujęte w projekcie

Grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.
Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do  6 tys. zł.
Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.
Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.
Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.
Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit  punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych  co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiana w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu określenie wpływów do KFD z grzywien za wykroczenia określone niniejszym projektem ustawy.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł.
W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tyś zł.

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

(red.)

 

Dodaj komentarz