Mieszkanka Goleniowa chciała zabić nożem

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie podejrzanej o to, że w dniu 7 maja 2020r. w Goleniowie usiłowała dokonać zabójstwa mężczyzny zadając mu dwa ciosy nożem kuchennym w okolice klatki piersiowej, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na bezzwłoczne udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej, tj. o czyn z art.13§1 kk w zw. z art. 148§1 kk i inne.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Goleniowie.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzana zamieszkiwała w lokalu należącym do pokrzywdzonego wspólnie z nim oraz jej partnerem.

W dniu 7 maja 2020r. podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do kolejnej sprzeczki pomiędzy kobietą a pokrzywdzonym, podczas której podejrzana rzuciła telefonem należącym do pokrzywdzonego. W związku z tym pokrzywdzony zakończył biesiadowanie i udał się do swojego pokoju, gdzie po chwili pojawiła się podejrzana i trzymanym w ręku nożem kuchennym, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia go życia, zadała mężczyźnie dwa ciosy w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego ten osunął się na stojący obok fotel. Widząc to kobieta zadzwoniła po karetkę pogotowia i poinformowała dyspozytora, że pokrzywdzony upadł, natomiast przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Policji powiedziała, że w takim stanie zastała pokrzywdzonego po powrocie do domu.

W wyniku przedmiotowego zdarzenia pokrzywdzony doznał m.in. dwóch ran kłutych klatki piersiowej z następową odmą opłucnową, które to obrażenia naruszały czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni.

Szereg czynności procesowych wykonanych w toku śledztwa, w tym uzyskane opinie biegłych pozwoliły na jednoznaczne ustalenie sprawstwa podejrzanej w zakresie zarzucanego jej czynu.

W toku postępowania, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w chwili kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzana (l. 30) nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. W chwili zdarzenia znajdowała się pod wpływem alkoholu, albowiem miała 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta była ponadto uprzednio wielokrotnie karana sądownie, a zarzucanego jej w chwili obecnej czynu dopuściła się w warunkach powrotu do przestępstwa.

Za przestępstwo zarzucane podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

(red.)

 

foto : Fernando Aguilar

Dodaj komentarz