Jakiś czas temu w naszym mieście zostały oddane do użytku tzw. “Mieszkania Treningowe”. Są to lokale wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju. To w nich osoby z autyzmem i zespołem Aspergera uczą się zwyczajnego życia – gotują, sprzątają, ale też odpoczywają, rozwijają swoje zainteresowania. Pod opieką terapeutów doskonalą podstawowych czynności związane z dorosłą egzystencją.

Obecnie w Goleniowie z takiej pomocy korzysta  9 osób oraz ich rodziny. To część  projektu „Azymut – Samodzielność”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Mieszkania zaprojektowane są według standardów mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanego w porozumieniu z rodzicami i organizacjami pozarządowymi. To bardzo ważne, ze względu na specyfikę życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Cztery lokale na ten cel przeznaczyła Gmina Goleniów. Zaś pozyskane środki z projektu zewnętrznego pozwoliły na dostosowanie oraz wyposażenie mieszkań do potrzeb uczestników programu. Mieszania znajdują się w bloku przy ulicy Mikołajczyka.

Chcemy budować otwartą społeczność na Pomorzu Zachodnim, dlatego realizacja takich projektów jak „Azymut – Samodzielność” jest bardzo ważna. Tworzymy mieszkania treningowe, wytchnieniowe, ale i tak jak tu w Goleniowe wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Połączone siły samorządów i organizacji pozarządowych przynoszą realną pomoc– mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Co o projekcie sądzą sami uczestnicy możecie zobaczyć Państwo w materiale – kliknij link do materiału

W Goleniowie koordynacją programu zajmują się Pani Katarzyna Jurewicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych TWIKS oraz Pani Małgorzata Ławniczak z Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.

W ofercie organizacji znajdują się treningi samodzielności, animacja środowiskowa, spotkania wspierające dla rodziców w drodze do samodzielności ich dorosłych dzieci oraz treningi mieszkaniowe. Obejmują one : trening samoobsługowy, kulinarny, finansowo-ekonomiczny, spędzania czasu wolnego i co bardzo ważne treningi umiejętności społecznych (wsparcie jest realizowane i prowadzone w reżimie sanitarnym, a mieszkanie zostało doposażone w materiały do dezynfekcji, materiały ochrony osobistej oraz ozonator).

W województwie Zachodniopomorskiem do projektu „Azymut Samodzielność” przystąpiły trzy samorządy: Gmina Goleniów oraz Miasta Stargard i Kołobrzeg.

Projekt „Azymut-Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Budżet projektu ponad 10 mln zł.

(red.)

Dodaj komentarz