Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w XI edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2024

 

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.
„Sołtys Roku” 2024 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2023.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 22 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2024

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 zł brutto.

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 1 000 zł.

 

 

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

plakatsoltysrokua32024.pdf19.44 MB01-02-2024 Plakat konkursu

 

Więcej informacji można uzyskać: nr tel. 91 454 26 85, 91 454 26 90 lub e-mail: [email protected] , [email protected]

 

Inny ciekawy artykuł

Konferencja – Podpisanie umowy Posterunek w Kliniskach VIDEO

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz