Z magistratu płyną dobre informacje odnośnie inwestycji w Marszewie.

Po długim okresie stagnacji, wynikającym z kłopotów finansowych wykonawcy ścieżki pieszo- rowerowej w Marszewie, w poniedziałek 10.07.2023 udało się  przeprowadzić w tej sprawie tzw. negocjacje finalne.

Jak powiedział nam Burmistrz Tomasz Banach; – ścieżkę dokończą podwykonawcy. Oznacza to, iż bez ogłaszania kolejnego, długotrwałego przetargu na nowego wykonawcę, co wiązałoby się z koniecznością pełnej inwentaryzacji i rozliczenia dotychczasowych robót i wykonawców, mieszkańcy mogą liczyć na dokończenie prac już w niedalekiej przyszłości.

-Złożyliśmy już nowy projekt organizacji ruchu na dokończenie inwestycji, dzisiaj – 13.07.2023r. – był na budowie geodeta i wyznaczył dalsze „paliki” do kontynuacji przebiegu trasy, a od jutra – 14.07.2023r. –  nastąpią prace terenowe. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu (około 7 dni) ekipa będzie mogła uczestniczyć w dalszych pracach powiązanych z istniejącą drogą dodał burmistrz.

Kiedy Marszewo doczeka się ścieżki pieszo-rowerowej?

(red.)

 

Dodaj komentarz