Ukraińcy robią błąd – jak twierdzi UNICEF

Ponad połowa ukraińskich dzieci uchodźców nie jest zapisana do szkół w Polsce – UNICEF-UNHCR

 

Agencje ONZ ds. Dzieci i Uchodźców zachęcają rodziców uchodźców do rejestrowania dzieci i ostrzegają, że niski poziom skolaryzacji może prowadzić do wykluczenia uchodźców.

Warszawa, 10 lipca 2023 – 500 dni po tym, jak uchodźcy zaczęli uciekać przed wojną z Ukrainy, ponad połowa ukraińskich dzieci uchodźców w Polsce nie jest zapisana do krajowego systemu edukacji, poinformowały dziś UNICEF i Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

UNICEF i UNHCR apelują do rodziców uchodźców, aby rejestrowali swoje dzieci do polskiego systemu edukacji, ponieważ nauka stacjonarna w bezpiecznej przestrzeni z rówieśnikami i nauczycielami jest nie tylko ważna dla ich edukacji, ale ma również kluczowe znaczenie dla ich socjalizacji, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

Agencje ONZ pochwaliły także polski system edukacji, w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, samorządy, dyrektorów, nauczycieli i uczniów za przyjęcie uchodźców do swoich szkół. W Polsce uchodźcy z Ukrainy stanowią 4 proc. wszystkich zarejestrowanych uczniów. W ponad 85 000 klas jest co najmniej jeden uczeń uchodźca.

Szkoły wykraczają poza miejsca nauki, zwłaszcza w czasie wojny,” powiedział Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. „Dają dzieciom, które już doświadczyły straty, przesiedlenia i przemocy, poczucie rutyny i bezpieczeństwa, szansę na zbudowanie przyjaźni i uzyskanie pomocy ze strony nauczycieli oraz możliwość integracji ze społecznościami przyjmującymi. Zapewniają dostęp do usług wspierających zdrowie psychiczne i dobrostan dzieci”.

Wzorowa reakcja Polski na exodus ukraińskich uchodźców zapewniła osobom zmuszonym do ucieczki natychmiastową ochronę, dostęp do opieki zdrowotnej i zatrudnienia oraz bezpłatną edukację,” powiedział Kevin J. Allen, przedstawiciel UNHCR w Polsce. „Musimy w pełni skorzystać z edukacji oferowanej ukraińskim dzieciom w polskich szkołach i zapewnić, że do niej uczęszczają – budując umiejętności, które przyczynią się do lepszej przyszłości Ukrainy, kiedy pozwolą na to warunki”.

Niemal połowa dzieci uchodźców z Ukrainy, 173 tys., jest obecnie zapisanych do polskiego systemu edukacji, w tym szkół podstawowych i średnich. Mniej więcej co piąty (22 proc.) ukraiński uczeń w wieku licealnym uczęszczał pod koniec ostatniego roku szkolnego do polskiej szkoły.

Dzieci uchodźców, które nie zapisały się do polskich szkół, prawdopodobnie próbują kontynuować naukę online, korzystając z ukraińskiego programu nauczania lub innych platform do nauki na odległość. Chociaż metody te zapewniają rozwiązania krótkoterminowe, nie wspierają rozwoju społecznego i często nie przynoszą pozytywnych efektów edukacyjnych na dłuższą metę. Dzieci w Ukrainie straciły już lata nauki stacjonarnej z powodu pandemii COVID-19.

Chociaż nie ma zweryfikowanych danych, szacuje się, że około 30 proc. dzieci z Ukrainy zapisanych i uczących się osobiście w polskim systemie edukacji również uczy się online. Dla tych dzieci może to być wyczerpujące i bardzo trudne. Niektóre dzieci uchodźców uczą się nieformalnie, uczęszczają do ukraińskich szkół lub w ogóle porzuciły naukę.

Niskie wskaźniki skolaryzacji można przypisać takim czynnikom jak częste przemieszczanie się do Ukrainy i z powrotem, a także przeszkody takie jak bariery językowe i zdolność szkół do przyjmowania nowych uczniów.

 

UNICEF

Fot.UNICEF Reklajtis

 

 

Inny ciekawy artykuł

80 rocznica okrutnego wydarzenia – Rzezi Wołyńskiej

 

 

 

Dodaj komentarz