Tej informacji nie znajdziecie Państwo jeszcze na BIP. My zostaliśmy poinformowani o nim tylko dlatego, że złożyliśmy wniosek z zapytaniem na kiedy owe spotkanie jest planowane, zgodnie z tym co wybrzmiało, ostatnio na sesji Rady Miejskiej, z ust Pani Przewodniczącej.

W odpowiedzi do redakcji czytamy:

W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie terminu spotkania z inwestorem informuję, iż w porządku posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie zaplanowanego na dzień 16 listopada 2021 r. na godz. 15.30 znajduje się punkt dotyczący

Dyskusji nad Uchwałą Nr XL/488/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie w sprawie przygotowania materiałów do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Budno – działki nr: 116/11, 116/16, 116/7, 117/42, 117/26, 117/27, 117/44, 117/29, 117/30, 117/36, 117/50, 117/38, 117/39, 117/34, 3, 55/2, 55/1, 35/6, 53, 54. Dodatkowo informuję, iż na posiedzenie komisji został zaproszony Pan Paweł Zmaczyński.

Monika Jasińska
Biuro Rady Miejskiej

W naszej ocenie, nie tylko Radni i Pan Burmistrz powinni mieć możliwość spotkania się z Panem inwestorem. Taką możliwość powinien mieć każdy mieszkaniec gminy Goleniów ponieważ ta inwestycja ma ogromnie negatywny wydźwięk społeczny.

Reasumując, jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do Pana Inwestora lub chcielibyście spojrzeć w oczy człowiekowi, który ma odwagę wybudować fabrykę mającą znaczny wpływ na środowisko naturalne w samym środku wsi będącej źródłem wody pitnej dla okolicznych miejscowości, polecamy zarezerwować sobie termin w kalendarzu – 16 listopada 2021r. godzina 15:30 Urząd Miejski w Goleniowie.

( red.)

 

Dodaj komentarz