22 czerwca 2023 podczas XXXV Sesji Rady Gminy w Przybiernowie, Radni udzielili pani Lilii Ławickiej Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Przybiernów za 2022 rok. Odbyła się debata o stanie Gminy. Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału w debacie nad Raportem. Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Gminy w Przybiernowie jednomyślnie udzieliła Pani Lilii Ławickiej Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Następnie Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, informacją o stanie mienia gminy, sprawozdaniem finansowym za 2022r., wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjęli jednogłośnie Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Janek AI

 

Foto : Gmina Przybiernów

 

 

Inny ciekawy artykuł

Komisja przyznała – doszło do bezczynności Burmistrza

 

 

 

Dodaj komentarz