Już po raz kolejny Kąpielisko Lubczyna z Błękitną Flagą!

Już po raz kolejny Kąpielisko w Lubczynie może pochwalić się Błękitną Flagą.

Wyróżnienie Błękitnej Flagi to międzynarodowy program ekologiczny przyznawany plażom i marinom, które spełniają standardy zrównoważonego zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i czystości. Flagę Błękitną przyznaje Foundation for Environmental Education (Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej) we współpracy z krajowymi organizacjami partnerskimi.
Kluczowe kryteria, które muszą być spełnione, aby plaża otrzymała wyróżnienie Błękitnej Flagi:
1. Jakość wody: Plaża musi spełniać określone standardy jakości wody kąpieliskowej ustalone przez odpowiednie organy regulacyjne.
2. Zarządzanie środowiskowe: Plaża lub marina powinny podejmować działania mające na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego, takie jak programy segregacji i recyklingu odpadów, edukacja ekologiczna itp.
3. Bezpieczeństwo i usługi: Plaża powinna zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla odwiedzających, w tym odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie ratowników, infrastrukturę sanitarną itp.
4. Edukacja i informacja: Plaża powinna promować świadomość ekologiczną poprzez organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności lokalnej i odwiedzających.
Wyróżnienie Błękitnej Flagi jest międzynarodowo rozpoznawane jako znak wysokiej jakości i dbałości o środowisko na plażach.
Kąpielisko w Lubczynie miało przyznaną Błękitną Flagę w latach: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023.

Co słychać na “ścieżce rowerowej” wzdłuż jeziora Dąbie i rzeki Iny, odcinek Lubczyna-Goleniów

(red.)

Dodaj komentarz