Moja Mała Ojczyzna: Fundusze na rozwój społeczności lokalnej

Niewielkie społeczności wiejskie, otrzymują kolejną szansę na ożywienie i przekształcenie swojego miejsca zamieszkania. Siódma edycja programu Fundacji BGK „Moja Mała Ojczyzna” już ruszyła, zapewniając platformę dla tych, którzy chcą zrobić więcej dla swojej wsi, swojego miasteczka. Zapraszamy do podjęcia udziału w projekcie!

 

Termin naboru: od 26.04.2023 do 15.06.2023 do godz. 23:59

Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności i modernizacji poprzez np.:

  • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
  • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego,
  • działania proekologiczne,
  • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Konkurs skierowany jest do gmin których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W programie mogą wziąć udział:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia rejestrowe – tzn. zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
  • koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR,
  • jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina, miasto, powiat),
  • biblioteki publiczne,
  • domy kultury.

PRZYKŁADOWY WNIOSEK

Dofinansowanych może zostać 60 wniosków, a kwota przyznawana na jeden projekt wynosi do 40 000,00 zł brutto.

 

Więcej informacji

 

 

Inny ciekawy artykuł

Wodociągi dla środowiska -Poidełka dla pszczół

 

Dodaj komentarz