Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Przed południem w Kościele pw. św Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny z okazji 232 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3-go Maja czyli Święta Konstytucji RP.

Wzięli w niej udział:

Senator RP Magdalena Kochan, Starosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Stanisławski, Wicestarosta Tomasz Kulinicz, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Jaworska, Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Tomasz Banach. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele służb oraz formacji z terenu naszej gminy między innymi Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu 3 batalionu Logistycznego z Glewic mjr Bartłomiej Piotrowski, Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Skrzypczak, Komendanta Powiatowego Policji reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie podinsp. Krzysztof Maćczak, Krajową Administrację Skarbową reprezentował Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie Łukasz Brodziak, Zastępca Komendanta Hufca ZHP hm. Jacek Chamera.
W uroczystości uczestniczyły również Poczty Sztandarowe oraz reprezentacje organizacji, szkół, zakładów pracy oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Foto relacja z uroczystości

 

Żołnierze 3 batalionu logistycznego „Ziemi Goleniowskiej” – jednostka wchodząca w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej wystawili kompanie reprezentacyjną wraz z pocztem sztandarowym.

Uroczystą mszę świętą odprawił Ks. Mirosław Czerwiński SChr Proboszcz wraz z duszpasterzami Parafii pw. św Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie

Uroczystą oprawę muzyczną mszy wraz z organistą zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band pod dyrekcją Krzysztofa Sypienia

Uroczystości z okazji dnia Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie 2023 – Kazanie Ks. Mirosław Czerwiński w Kościele pw. św Katarzyny  w Goleniowie

 

Po mszy delegacje (w tym przedstawiciele naszej redakcji) po uroczystym wykonaniu Hymnu Narodowego złożyły pod pamiątkową tablicą wieńce oraz wiązanki kwiatów.

 

Andrzej Bugajski

Inny ciekawy artykuł

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Dodaj komentarz