XXVII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – video

XXVII sesja VI kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (13 lipca 2021 r., godz. 08.00)

13 lipca (wtorek) o godz. 08.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVII sesja VI kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
  4. Informacja Marszałka Województwa oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Zachodniopomorskim oraz udziału przedstawicieli województwa w Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z dyskusją radnych województwa.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do Marszałka Województwa co do natychmiastowego złożenia rezygnacji – dyskusja radnych województwa oraz głosowanie co do podjęcia uchwały.
 3. Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami
  – informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i oświadczenia.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie http://www.bip.wzp.pl/tabela/artykuly/1005/2064

 

Dodaj komentarz