W dniu wczorajszym tj. 26.10.2022r. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie przesłała akt oskarżenia do Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Goleniowie przeciwko Robertowi K. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art 231 k.k § 1 w zb. z art. Art. 306. § 1 Ordynacja Podatkowa w zw. art. 11 k.k § 1

Prokuratura zarzuca oskarżonemu Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w związku z art 231 k.k § 1

Treść artykułu : Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oraz Naruszenie przepisów o obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej art. Art. 306. § 1 Ordynacja Podatkowa

Treść artykułu : Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

 

(red.)

 

Wcześniejszy artykuł w tej sprawie

Dodaj komentarz