Sprawca posiadania i udzielania narkotyków stanie przed sądem. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o posiadanie bez wymaganego przepisami zezwolenia substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości 17,50 gram oraz środków odurzających w postaci marihuany w ilości 3,42 gram, a także odpłatnego i nieodpłatnego udzielania narkotyków innym osobom , tj. o czyny z art. 62 ust. 1, art. 59 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono posiadanie narkotyków oraz odpłatne i nieodpłatne udzielanie ich innym osobom. W dniu 7 maja 2021 r. funkcjonariusze Policji podczas przeszukania mężczyzny ujawnili przy nim substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 17,50 gram oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości 3,42 gram. W toku prowadzonego śledztwa ustalono ponadto, że podejrzany udzielił odpłatnie narkotyków co najmniej dwóm osobom, a nadto nieodpłatnie co najmniej jednej osobie.

Podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był stosowany także w dacie kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany był uprzednio karany sądownie.

Za przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, a za przestępstwo z art. 62 ust. 1 oraz z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

Poprzedni podobny artykuł

Nawdychał się białego stanie przed sądem

Dodaj komentarz