Wyszorują zabawki w parku 750 – lecia

Zgodnie z odpowiedzią na interpelacje Radnego Andrzeja Różańskiego – kliknij link , burmistrz zobligował się, iż podmiot sprawujący nadzór nad czystością oraz estetyką parku miejskiego – PGK – do dnia 31 maja umyje wielkogabarytowe zabawki na placach zabaw.

Mniemy nadzieję, że słowo zostanie dotrzymane.

Nie odświeżą “Zielonego Ryneczku”

(red.)

Dodaj komentarz