Mocny wniosek mieszkanki do Burmistrz Jurewicz

Szanowna Pani Burmistrz, w pierwszych słowach mojego wniosku pragnę podkreślić, iż generalnie jestem osobą bardzo spokojną, próbującą zrozumieć strony, nie szukającą dziury w całym. Niemniej jednak nader wszystko nienawidzę jak ktoś – w tym wypadku Pani – próbuje zrobić z ludzi niemoty.

 

Sprawa dotyczy plaży w Lubczynie. Nie sądzi Pani, iż mieszkańcy, turyści, Radny Kuszyński, który we własnej osobie był na oględzinach plaży lubczyńskiej, zasługują na to aby Pani odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej przez w/w Radnego przyłożyła się do roboty ?

Przejdę do konkretów. W odpowiedzi na wniosek Pana Kuszyńskiego powołała się Pani na dwa protokoły. Na ich podstawie wydała Pani postanowienie, iż nie ma podstaw do interwencji gdyż plaża w Lubczynie zdaniem Pani spełnia wszelkie wymogi higieniczne, estetyczne oraz bezpieczeństwa.

Cały problem w tym, że:

  • Protokół kontroli nr NHK.9020.207.2021 z dnia 16.06.2020 r. (to nie jest pomyłka w dacie) w swej treści zawiera informację, że 21.06.2021 r. pomiędzy godz. 08:20 a godz. 08:35 nastąpił pobór próbki wody kąpielowej z Kąpieliska Lubczyna.
  • W piśmie o sygnaturze NHK.9011.4.15.2021 z dnia 24.06.2021 r. PPIS w Goleniowie stwierdza, że „woda w kąpielisku śródlądowym w Lubczynie jest przydatna do kąpieli”.

W związku z powyższym wnoszę o odpowiedz na pytania w trybie pilnym:

  1. Co ma woda do stanu czystości piasku ?
  1. Czy była Pani osobiście sprawdzić jak wygląda czystość plaży w Lubczynie i spędziła tam Pani czas czynnie plażując z rodziną – tak jak normalny, przeciętny człowiek ?
  1. Czy przeczytała Pani protokoły na które się Pani powołała w swojej odpowiedzi, czy zawierzyła Pani na słowo honoru komuś kto te protokoły Pani położył na biurko ?

 Pani Burmistrz w taki sposób nie buduje się zdrowych relacji społecznych. Nie przystoi również bez zaangażowania siebie samej w sprawdzenie tak ważnej sprawy dla mieszkańców naszej gminy wydawać – jak się okazuje po przytoczonych powyżej dokumentach – rozstrzygnięcia z kapelusza.

Zdaje sobie sprawę z tego, iż milej jest jeździć po szkołach, instytucjach kultury, brać udział w wydarzeniach i dobrze prezentować się na zdjęciach. Praca Burmistrza jednak na tym nie polega.

Imię i nazwisko autora do wiedzy redakcji

(red.)

Dodaj komentarz