Szczecin truje ściekami ODRĘ – Video

Szczecińscy wędkarze umieścili w internecie film nagrany na brzegu Odry dokumentujący bezpośredni wypływ ścieków z kolektora przelewowego przy ul. Zapadłej  w Szczecinie wprost do rzeki. Bulwersujące zdarzenie udokumentowane na filmie miało miejsce w dniu 5 września, po ujawnieniu tego faktu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (ZWiK) przyznał się do takiego faktu.

Do przelewu doszło według informacji ZWiK po bardzo ulewnej nocy co spowodowało, że ilość napływających ścieków znacznie przekroczyła możliwości urządzeń tłoczących pompowni co uruchomiło automatyczny odpływ ścieków do Odry.  W ramach usprawiedliwienia spółka miasta Szczecin poinformowała, że ma pozwolenie wodnoprawne na takie działania i zapewnia, że wydarzenie miało charakter incydentalny.  ZWiK  twierdził, że posiada pozwolenie na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej z rejonu ulic Nadodrzańska i Zapadła udzielone przez prezydenta miasta Szczecina.

                                                                                                                                 Video – Facebook

Podobna sytuacja wydarzyła się całkiem niedawno w Stargardzie co spowodowało zatrucie Iny oraz masowe śnięcie ryb. Sytuacja taka na naszej inie staje się nagminna po dużych ulewach, o czym informowali społecznicy z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy.

Zdziwienie nasze wzbudził dziś list, który został nadesłany do naszej redakcji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie będący wyjaśnieniem w sprawie incydentu w Szczecinie o następującej treści :

 

Z treści pisma wynika jasno, iż doszło do złamania prawa przez ZWiK czyli zakład podlegający Prezydentowi Miasta Szczecin, a wyjaśnienie składane przez zakład mijają się z prawdą.  Pytanie jakie sobie zadajemy nasuwa się samo. Kto poniesie konsekwencje nie tylko za bezprawne odprowadzenie ścieków, ale i również  za zatrucie Odry. Straty w biocenozie Odry i Iny w wyniku tak bezmyślnych rozwiązań, niestety szybko się nie uleczą i nie naprawią, a odtworzenie populacji ryb i innych organizmów żywych są nieocenione.

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz