Świetlica w Żółwiej Błoci nie wygląda

Proszę zobaczyć i samemu ocenić stan sufitu jednego z pomieszczeń świetlicy we wsi Żółwia Błoć, które do tej pory pełniło funkcję biblioteki.

Gospodarz, który doprowadził do takiego stanu rzeczy powinien w tym momencie spalić się ze wstydu.

Z informacji podanej na BIP – je wynika, że GTBS przygotował postępowanie przetargowe dot. “Remontu pomieszczenia biblioteki w Żółwiej Błoci”.

Jak czytamy; na zapytanie wpłynęła jedna oferta na kwotę 14.400.00 brutto firmy F.H.U ” BAM” Bożena Ohl z siedzibą w Goleniowie.

Kolejno po przeanalizowaniu oferty Spółka GTBS przystąpi doz zawarcia umowy celem wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy. Remont zostanie sfinansowany ze środków zabezpieczonych w planie rzeczowo – finansowym remontów nieruchomości gminnych na rok 2022. Przewidywany termin realizacji zadania to miesiąc marzec bieżącego roku.

Pada drzewo po drzewie

(red.)

Dodaj komentarz