Budimex zrealizuje 122-kilometrowy gazociąg Goleniów – Ciecierzyce.

Budimex zrealizuje 122-kilometrowy gazociąg Goleniów – Ciecierzyce, jeden z odcinków gazociągu Goleniów – Lwówek dla Gaz System

Dziewiętnastego października została podpisana umowa między Gaz System S.A. a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji „Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek” obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce. Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski.

Budowa realizowana jest w formule „buduj”. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane m.in. nowe gazociągi i infrastruktura towarzysząca. Gazociąg relacji Goleniów – Lwówek będzie realizowany w dwóch etapach:

Etap I: odcinek gazociągu relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 122 km,
Etap II: odcinek gazociągu relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 69 km.
W ramach przedmiotowej inwestycji Budimex S.A. będzie realizował budowę gazociągu Goleniów-Ciecierzyce Etap I o długości ok. 121,375 km na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

„Jest to dla Budimeksu szczególny kontrakt ze względu na długość budowanego odcinka i konieczność utrzymania bardzo wysokiej jakości realizacji prac dla gazociągów o takich parametrach. W 2018 roku zrealizowaliśmy z bezusterkowy i zakończony w terminie odcinek gazociągu Czeszów – Kiełczów. Ta inwestycja będzie obejmować wykonanie prac metodą bezwykopowych w technologii HDD, direct pipe oraz mikrotunelowania, czyli najbardziej przyjazną dla środowiska i szybszą realizacyjnie. Termin realizacji jest bardzo ambitny i wymagający dla wykonawcy. Zrobimy jak zawsze wszystko, żeby z analogicznym sukcesem zrealizować w terminie ten kontrakt budowlany” – mówi Dariusz Blocher prezes Budimex S.A.


Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

– budowę części liniowej gazociągu o średnicy DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od tłoczni Goleniów do stacji śluz Ciecierzyce;

– przebudowę Tłoczni Gazu Goleniów obejmującą: Goleniów-Płoty, DN 500 MOP 6,3MPa Odolanów-Police, DN700 MOP 8,4MPa Szczecin-Lwówek;

– budowę liniowego zespołu zaporowo-upustowego ZZU Kolonia Kiczarowo z układami obejściowymi;

– budowę liniowych zespołów zaporowo-upustowych, ZZU Przywodzie i ZZU Buszów wraz z układami obejściowymi wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączanie nowych stacji/odbiorców, przyłączami energetycznymi, instalacją AKPiA i telemetrii oraz pozostałą infrastrukturą;

– budowę systemu czynnej ochrony antykorozyjnej gazociągu;

– nagazowanie i uruchomienie gazociągu.

Całość inwestycji opiewa na kwotę: 314800000,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: 19.10.2020 r.

Termin zakończenia robót: 30.11.2022 r.

Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

 

 

Źródło informacji: Budimex S.A.

PAP

foto: Budimex S.A.

Dodaj komentarz