Otwarcie ofert w przetargu na projekt Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6
Poznaliśmy oferty cenowe w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg był podzielony na dwa zadania – zadanie pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz zadanie drugie od Polic do Goleniowa. Dla zadania pierwszego wpłynęło 5 ofert, z których najniższą cenę – 12,8 mln zł zaoferowała firma Mosty Katowice, natomiast dla zadania drugiego było 8 ofert, firma SWECO zaoferowała najniższą kwotę 17,9 mln zł. Teraz oferty będą sprawdzane.
Ogłoszenie przetargu w grudniu ubiegłego roku było możliwe dzięki przyznaniu przez Ministra Infrastruktury pod koniec listopada 2021 kwoty 411,2 mln złotych na prace przygotowawcze dla inwestycji obejmujące również uzyskanie decyzji ZRID i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

 

Przetarg w podziale na dwie części
Przetarg na opracowanie dokumentacji składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część dotyczy odcinka Police-Goleniów o długości 23,41 km, który zawiera planowany tunel pod Odrą o długości 5 km. Kryteriami oceny ofert oprócz ceny (60 proc.) jest doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, natomiast dla części drugiej (odcinek z tunelem) – 15 miesięcy.

Drugi tunel na Pomorzu Zachodnim
Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 km do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce i drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, na Pomorzu Zachodnim.

Zachodnie obejście odciąży Szczecin
Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg
ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

Prace przygotowawcze
Od 2017 roku jest już wydana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Opracowano także dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża. Prace te były możliwe dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w kwocie 24,5 mln zł. Dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w czerwcu 2021 r. Pod koniec listopada otrzymaliśmy kolejne finansowanie w kwocie 411 mln zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje już po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oznacza to płynną kontynuację procesu inwestycyjnego. Zachodnie Obejście Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy
Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej była planowana do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Informacja GDDKiA

 

P.S. Mamy jako redakcja nadzieję, że tym razem na etapie uzgodnień projektu Gmina i Powiat przeprowadzi konsultacje społeczne i nie zaprzepaści interesu mieszkańców.

Już dwukrotnie doszło do sytuacji gdzie urzędnicy “zapomnieli” zadbać o interes publiczny mieszkańców.

  • Na drodze Krajowej S6 zapomnieli o wniesienie do Inwestora czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosku o budowę ścieżki rowerowej na wiadukcie w kierunku Miękowa na nowo budowanym wiadukcie na S6. 
  • W Kliniskach zapomniano zadbać o wykonanie drogi alternatywnej dla samochodów ciężarowych omijającej centrum Klinisk do zakładów przemysłowych w tej miejscowości przy okazji budowy drogi S3

W jednym i drugim wypadku lenistwo urzędnicze wzięło górę nad zadbaniem o potrzeby mieszkańców

(red.)

Podobny artykuł

5 km będzie liczył tunel, który zbliży Goleniów do Szczecina

 

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6

Dodaj komentarz