5 km będzie liczył tunel, który zbliży Goleniów do Szczecina

A dokładnie ponad 5 kilometrów będzie liczył tunel, a w zasadzie dwa równoległe tunele, każdy liczący po dwa pasy ruchu, stanowiący obwodnicę Szczecina w nowo projektowanym ciągu Drogi Krajowej S6. Będzie to najdłuższy tunel w Polsce, który rozpocznie się przed Portem Morskim w Policach i zejdzie na głębokość ok 40 m pod dnem Odry, aby wyjść na drugim brzegu w okolicy miejscowości Święta

28 kwietnia br.  podpisany został list intencyjny pomiędzy Zakładami Azotowymi Police – Portem Morskim Police, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.  W ramach umowy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. udostępnią część gruntów do nich należących dla inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na potrzeby budowy tunelu w ciągu DK6 w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Jesteśmy żywotnie zainteresowani budową zachodniej obwodnicy Szczecina. Wprawdzie pierwotny przebieg trasy powodował wiele konfliktów z infrastrukturą zakładową, ale dzięki podjętym przez nas działaniom, Inwestor ostatecznie przyjął bardzo korzystny dla Spółki wariant trasy, uwzględniając budowę tunelu o ok. 1,5 km dłuższego niż pierwotnie zakładano. Pozwoli to na niemal bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie obwodnicy przez tereny należące do Spółkipodkreślił prezes zarządu Grupy Azoty Police dr Wojciech Wardacki.

Zachodnie Obejście Szczecina wraz z przeprawą tunelową ma ogromne znaczenie dla portu morskiego w Policach. Nasz plan rozwoju ukierunkowany jest na powstanie multimodalnego centrum logistyczno-transportowego. Chcemy zapewniać dostęp do wyspecjalizowanych usług logistyki morskiej, a do tego potrzebujemy m.in. właśnie dobrych połączeń drogowych i kolejowychzaznaczył prezes Zarządu Morskiego Portu Andrzej Łuc.

Dla inwestycji została wykonana dokumentacja obejmująca również badania podłoża, w tym wiercenia na głębokość 90 metrów w miejscu, w którym powstanie tunel drogowy. Obecnie dokumentacja ta jest w trakcie procedury zatwierdzania przez GDDKiA. W połowie roku zostanie osiągnięta gotowość do wdrożenia kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.

– Zachodnia Obwodnica Szczecina to największa inwestycja drogowa na Pomorzu Zachodnim i jedna z największych w skali kraju. Kluczowym elementem projektu jest tunel o długości 5 km, który będzie najdłuższym tunelem w Polsce. Kwestia nieruchomości na przebiegu nowej drogi jest niezwykle ważna, dlatego podpisany dzisiaj list intencyjny jest pozytywnym wydarzeniem dla tej inwestycji – powiedział Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA oddział w Szczecinie

Zachodnie Obejście Szczecina obejmie niemal 52 km dróg, w tym pięciokilometrowy tunel.  Realizacja Inwestycji jest zaplanowana na lata 2021 – 2028. Szacunkowa wartość projektu to około 5,4 mld zł. Obwodnica będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską, przechodząc pod Odrą tunelem w rejonie Polic, na północ od Portu Morskiego. Trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6. Poprawi ona komunikację Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Informacja: Grupa Azoty Police/GN

Foto: Grupa Azoty/GDDKiA

(red.)

Dodaj komentarz