Od dzisiaj do Niemiec bez testu Covid19 nie wjedziesz.

Republika Federalna Niemiec od dziś wprowadziła nowe zasady wjazdu na Jej terytorium w związku z kolejną falą Covid19. Nowe przepisy nakładają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na COVID19 już w momencie wjazdu da teren tego kraju. Dotyczy to wjazdu nie tylko drogami powietrznymi, wodnymi, ale również drogami lądowymi.  Z obowiązku są zwolnione  osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy.

Obowiązek nie dotyczy:

  • – osób zaszczepionych (dwa tygodnie od ostatniego szczepienia)
  • – ozdrowieńców  w okresie od 28 dna do 6 miesięcy po chorobie)
  • – dzieci do 12 r. życia
  • –  pracowników transgranicznych
  • – osób przewożących zawodowo ludzi lub towary
  • – osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego maksymalnie na 24 godziny

Osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogą posługiwać się Unijnym Certyfikatem COVID-19. Osoby nie posiadające Certyfikatu mogą zrobić sobie test, lecz ważność jego na czas wjazdu nie może być dłuższa niż 48 godzin od czasu jego wykonania. Polskie testy są uznawane, Jeżeli są przetłumaczone i są w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Wjazd na teren Niemiec bez odpowiedniego dokumentu z terenu uznawanego za wysoki obszar ryzyka może srogo kosztować , kary i ich wysokość ustalają poszczególne kraje związkowe.  Najniższa grzywna to 300 Euro najwyższa np.  w Nadrenii Północnej-Westfalii nieposiadanie wymaganych dokumentów zagrożone jest karą w wysokości do 10.000 euro. W całych Niemczech osobie, która pójdzie do pracy, bez odbycia obowiązkowej  kwarantanny, grozi maksymalna grzywna w wysokości 25.000 euro. Pocieszeniem jest to, że w tej chwili Polska jest w zielonej strefie i nie znajduje się na Niemieckiej liście obszarów wysokiego ryzyka.

Więcej informacji na temat ograniczeń znajdą Państwo na stronie Ambasady RFN

 

Andrzej Bugajski

 

foto : Maheshkumar Painam

 

 

 

Dodaj komentarz