Wybory uzupełniające na ławników …

Do 29 grudnia 2023 r. można zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Goleniowie o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Goleniowie: 3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych oraz 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Komplet wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje o naborze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.
* Tekst oraz foto: Gmina Goleniów

Dodaj komentarz