Głupio będzie uznać tą skargę za bezzasadną

Od pewnego czasu na terenie miasta i gminy Goleniów nie są odbierane odpady / śmieci. Jeden z mieszkańców postanowił wnieść skargę do Rady Miejskiej na Pana Burmistrza Krupowicza w przedmiocie zaniedbania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Czy Komisja Skarg Wniosków i Petycji zwyczajowo uzna skargę za bezzasadną ? Jesteśmy szalenie ciekawi …

Treść skargi:

Niniejszym składam skargę na Pana Burmistrza Gminy Goleniów, za niewywiązywanie się z obowiązku dbania o czystość w mieście.

Uzasadnienie

W dniu dzisiejszym (12.09.2021r.) wybrałem się na spacer ulicami Goleniowa. W wielu miejscach śmietniki są przepełnione. Począwszy od ulicy Grunwaldzkiej przez ulicę Szczecińską, Kościuszki, a na Plantach Miejskich skończywszy. Służby miejskie od jakiegoś czasu w ogóle nie opróżniają śmietników usytuowanych przy chodnikach i skwerach. Śmieci wysypują się z na zewnątrz i niesione przez wiatr zanieczyszczają trawniki i ulice. Z nieopróżnianych śmietników wydobywa się nieprzyjemny fetor.

Do skargi dołączam dokumentację fotograficzną.

Imię i Nazwisko skarżącego do wiadomości redakcji.

(red.)

 

 

Dodaj komentarz