Muzeum Narodowe w Szczecinie: sztuka współczesna i gryficki skansen kolejowy (PONOWNE OTWARCIE!)

Dwa oddziały Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach – zostaną ponownie udostępnione zwiedzającym.

Zabytki techniki w gryfickim skansenie oglądać będzie można już od najbliższego poniedziałku
(18 maja 2020).

Wystawę czasową „Living in the Present Future” w gmachu muzeum przy ul. Staromłyńskiej 1,
w tym słynny już wielkoformatowy neon grupy Superflex „We are all in the same boat”, będzie można oglądać od wtorku (19 maja 2020).

 

O otwarciu rozmawiamy z Danielem Źródlewskim rzecznikiem prasowym Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

Zwiedzanie możliwe będzie w rygorze sanitarnym skonsultowanym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. W przyszłym tygodniu wznawia działalność także muzealny sklep internetowy.

Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach czynna będzie codziennie,
od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9.00–15.00. Udostępniony zostanie kolejowy skansen
na wolnym powietrzu, wystawa w pawilonie pozostanie niedostępna. Wejście na teren muzeum możliwe będzie wyłącznie w maseczkach ochronnych, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
Bilety będzie można nabyć w odpowiednio zabezpieczonej kasie, płatność wyłącznie gotówką.
Na terenie skansenu wymagane będzie zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych zwiedzających. Pracownicy muzeum zobowiązani zostali także do regularnej dezynfekcji wspólnych pomieszczeń.

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej z wystawą czasową „Living in the Present Future” będzie dostępne dla zwiedzających między godziną 10.00 a 16.00, z wyłączeniem poniedziałków oraz czwartków. Jednocześnie w budynku będzie mogło przebywać 10 osób, pozostali chętni zostaną proszeni o pozostanie na zewnątrz gmachu. Wejście do muzeum możliwe będzie wyłącznie w maseczkach ochronnych, obowiązkowa będzie także dezynfekcja dłoni. Kasa biletowa
(w której będzie można nabyć także katalog wystawy) została odpowiednio zabezpieczona. Płatność tylko bezgotówkowa. Nieczynna będzie szatnia. Regularnie przeprowadzana będzie dezynfekcja ogólnodostępnych części gmachu (klamki, poręcze, etc.).

Od najbliższego wtorku wznawia działalność internetowa księgarnia Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Ponownie będzie można zamówić z dostawą do domu m.in. publikacje wydawane
przez Muzeum Narodowego w Szczecinie. W ofercie także kilka nowości, m.in. przygotowany
we współpracy z Muzeum, a wydany z okazji 777. rocznicy nadania Szczecinowi praw miejskich album „Szczecin w obrazach, obrazy Szczecina”.

 

WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH
Gryfice, ul. Błonie 2

Zalążkiem gryfickiej ekspozycji kolei wąskotorowej był tabor wycofywany z eksploatacji w Pomorskich Kolejach Dojazdowych, głównie z Gryfic, Białogardu i Dobrej Nowogardzkiej, ustawiany już od końca lat 70. obok dworca gryfickiego.

Cztery parowozy i wagon towarowy z 1899 roku dały początek skansenowi, który został uroczyście otwarty w Dniu Kolejarza, 8 września 1978 roku, na terenie przylegającym do lokomotywowni (dzisiejsze warsztaty Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal). Ekspozycja ta, sukcesywnie uzupełniana o kolejne eksponaty, funkcjonowała piętnaście lat. Jej stan prawny był nie do końca określony – teoretycznie była własnością PKP, praktycznie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, które
z kolei stanowiło własność PKP.

Skansen powstał dzięki współpracy Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie, władz Miasta i Gminy Gryfice, Wojska Polskiego oraz zaangażowaniu miejscowej społeczności. Inicjatorem przedsięwzięcia i pierwszym kierownikiem był Zdzisław Kopera, emerytowany pracownik PKP, długoletni naczelnik stacji Szczecin Port Centralny i naczelnik Zarządu Kolei Dojazdowych Pomorskiej DOKP w Szczecinie.

W latach 1987–1993 na podmokłej łące obok magazynów kolejowych utwardzono plac, położono tory, zbudowano perony i przeniesiono czynną jeszcze obrotnicę. Powstał też tymczasowy budynek wystawowy wykonany z zestawu połączonych ze sobą aluminiowych baraków. Prace finansowane były głównie z funduszy Pomorskiej DOKP. Część działań możliwa była w ramach tzw. czynów społecznych, m.in. doprowadzenie prądu, melioracja gruntów, a nawet projekt (przygotowany przez pracowników Biura Projektów Kolejowych w Szczecinie).

W 1993 roku skansen został formalnie przekształcony w Stałą Wystawę Pomorskich Kolei Wąskotorowych, będącą oddziałem Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Od tego czasu prezentowane są dwie stałe ekspozycje: Koleje wąskotorowe i regionalne Pomorza Zachodniego 1894–1945 i Koleje dojazdowe Pomorza Zachodniego od 1945 roku. W dwóch salach, na 40 planszach, przedstawiona została bogato ilustrowana historia kolei, ze szczególnym uwzględnieniem całego regionu Pomorza Zachodniego. Uzupełnieniem tych prezentacji były modele lokomotyw, wagonów i urządzeń kolejowych, wykonane przez oddział Muzeum Kolejnictwa w Jeleniej Górze, zabrane z ekspozycji
do Warszawy 25 marca 2010 roku.

Od 1 kwietnia 2010 roku obecna Wystawa Nadmorskiej Kolei Dojazdowej w Gryficach została włączona, jako część Oddziału Morskiego, w strukturę Muzeum Narodowego w Szczecinie. Ekspozycję skansenu, usytuowaną przy peronach, stanowi kilkanaście parowozów i wagonów motorowych oraz kilkadziesiąt wagonów pasażerskich, towarowych i specjalistycznych, a także urządzenia do obrządzania i naprawy wagonów, obrotnica, urządzenia sygnalizacyjne itp. Prezentowane jest prawie wszystko, co pozostało z taboru obsługującego kiedyś 594 km linii. Zgromadzone obiekty nierozerwalnie wiążą się z Pomorzem Zachodnim i mają unikatowy charakter, gdyż rozstaw torów wynosił tu 1000 mm, podczas gdy na innych kolejach wąskotorowych standardem było 750 mm. Ich historia w znacznej części sięga początku ubiegłego wieku. Niektóre przeżyły dwie wojny światowe oraz dwie rewolucje, przemiany napędu parowego na spalinowy
i elektryczny oraz likwidację kolei dojazdowych. Stanowią więc „skamieliny” materialnej kultury człowieka, trwale związane z gospodarczym rozwojem regionu. Ich wartość jest podwójna: po pierwsze dziś są już nieliczne, po drugie niektóre z nich, jak dinozaury u Spielberga, mogą ożyć.

LIVING IN THE PRESENT FUTURE
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Staromłyńska 1

W obliczu najnowszych odkryć nauki i rewolucji technologicznej człowiek i definicja człowieczeństwa zmienia się dziś szybciej i radykalniej niż kiedykolwiek.

Zmiany te zachodzą zarówno na poziomie materialnym – poprzez wpływ technologii na ludzkie ciała
i możliwości percepcyjne, jak i w wymiarze mentalnym – odkrycia naukowe uwidaczniają to,
co dotychczas nie było dostatecznie czytelne – związki ludzkiego ciała z nie-ludzkimi formami życia, takimi jak mikroby i wirusy. Ludzka forma coraz częściej objawia się nie jako esencjonalna jedność, ale forma symbiotyczna i hybrydyczna. Toczącej się obecnie dyskusji antropologicznej towarzyszy ożywiona debata ekologiczna na temat planetarnych zagrożeń z jakimi konfrontuje się ludzkość
w epoce antropocenu.

Ta nowa sytuacja sugerująca moment dokonywania się znaczącej zmiany w postrzeganiu statusu, roli, przyszłości i odpowiedzialności człowieka zyskuje silny rezonans w sztuce.

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Bornholms Kunstmuseum przygotowuje partnerski projekt wystawienniczo-wydawniczy z udziałem kilkunastu artystów z Polski i Danii, którzy w swojej praktyce artystycznej podejmują wątek redefinicji i przyszłości człowieczeństwa: podkreślając coraz silniejszą fuzję ciała i świadomości z najnowszymi technologiami (Roman Lipski, Amalie Smith, Lea Guldditte Hestelund); eksponując zapoznaną łączność człowieka z naturą i nie-ludzkimi formami życia
(Artur Malewski, Ewa Juszkiewicz, Emil Westman Hertz), stawiając w centrum uwagi nowy etyczny
(Izabella Gustowska, Aneta Grzeszykowska, Peter Frimand, SUPERFLEX).

Celem wystawy LIVING IN THE PRESENT FUTURE jest rozpoznanie przy użyciu narzędzi właściwych sztuce jednego z najbardziej aktualnych i najgorętszych pól refleksji w obrębie współczesnej humanistyki.

Wystawie LIVING IN THE PRESENT FUTURE towarzyszy polsko-duńsko-angielska publikacja, przygotowana przez kuratorów polskich i duńskich w kooperacji z zaproszonymi do współpracy badaczami – Izabelą Kowalczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Jacobem Wambergiem (Uniwersytet w Aarhus).

 

LIVING IN THE PRESENT FUTURE
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
Wystawa czynna do 30 sierpnia 2020

Artyści: Izabella Gustowska, Aneta Grzeszykowska, Ewa Juszkiewicz, Roman Lipski, Artur Malewski,
Lea Guldditte Hestelund, Emil Westman Hertz, Peter Frimand, SUPERFLEX, Amalie Smith

Kuratorzy: Marlena Chybowska-Butler, Magdalena Lewoc (Muzeum Narodowe w Szczecinie),
Mathilde Renberg (Bornholms Kunstmuseum)

 

(red.)

Dodaj komentarz