Wydaje się, że jedyne kąpielisko w Gminie powinno być „oczkiem w głowie” władzy, a zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego plażowania na złocistym piasku nie powinno sprawiać kłopotu. Niestety myli się każdy, kto tak pomyślał.

Jedyne kąpielisko w Gminie Goleniów ( wskazane uchwałą Nr XXXI/413/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. ) doczekało się fali krytyki. Użytkownicy plaży narzekali i w dalszym ciągu narzekają na jakość piasku ( część piaszczystą plaży uzupełniono piaskiem z dna jeziora).

W sprawę zaangażował się radny Robert Kuszyński, który jeszcze w czerwcu złożył wniosek m.in. o pilną wymianę piasku na plaży w Lubczynie (część amatorów plażowania skarżyła się na występowanie wysypki po kontakcie skóry z piaskiem).

 

 

Odpowiedź jaką otrzymał radny jest w tonie „Wierz mi radny. Wszystko jest w jak najlepszym porządku”:

1) był interwencyjny przegląd kąpieliska w Lubczynie, gdzie dyrektor OSiR Andrzej Łukasiak przedstawił m.in. protokoły Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.
2) plaża w Lubczynie w pełnym zakresie spełnia wymagania estetyczne, higieniczne oraz bezpieczeństwa.
3) wymienione protokoły potwierdzają prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego.

Postanowiliśmy sprawdzić o czym mówią protokoły wymienione w piśmie do radnego Roberta Kuszyńskiego.

1) Protokół kontroli nr NHK.9020.207.2021 z dnia 16.06.2020 r. (to nie jest pomyłka w dacie) w swej treści zawiera informację, że 21.06.2021 r. pomiędzy godz. 08:20 a godz. 08:35 nastąpił pobór próbki wody kąpielowej z Kąpieliska Lubczyna.
2) w piśmie o sygnaturze NHK.9011.4.15.2021 z dnia 24.06.2021 r. PPIS w Goleniowie stwierdza, że „woda w kąpielisku śródlądowym w Lubczynie jest przydatna do kąpieli”,

Woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli, to i „ Plaża w Lubczynie w pełnym zakresie spełnia wymagania estetyczne, higieniczne oraz bezpieczeństwa”?

Ciekawa konkluzja nieprawdaż?

(red.)

Dodaj komentarz