Dziedzictwo Kulturowe Goleniowa I Regionu

Wykłady – Dziedzictwo Kulturowe Goleniowa I Regionu A Tradycje Kontaktów Polsko/pomorsko-czeskich

Od 28 do 30 kwietnia w Goleniowie z inicjatywy Jarosława Jancelewicza odbędzie się konferencja naukowa poświęcona stosunkom polsko-czeskim i nie tylko pn. “Dziedzictwo kulturowe Goleniowa i regionu a tradycje kontaktów polsko/pomorsko-czeskich”.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Martin Směták – konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Szczecinie, Doc. JUDr. Petr Mrkýwka, PhD – Konsul Honorowy Polski w Brnie, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski oraz Robert Krupowicz – Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów, która wspiera konferencję organizacyjnie i finansowo.
Jej organizatorami są: Międzynarodowa Sieć Muzeów Domowych, Muzeum Ziemi Goleniowskiej – Mini Muzeum Jarosława Jancelewicza, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Goleniowie – Koło Historyczne.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie w dniu 29 kwietnia (piątek) do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28 na cykl wykładów, w którym znajdują się:

Godz. 10.15:
Węzłowe problemy historii Czech i stosunków polsko-czeskich. Prof. PhDR. Rudolf Žáček (Uniwersytet Śląski/Opawa).
Kontakty czesko-pomorskie w świetle strategii małżeńskich. Prof. PhDR. Irena Korbelářová; PhDR. Radmila Dluhošová (Uniwersytet Śląski/Opawa).
Czeska obecność na Pomorzu Zachodnim – z dziejów działalności czechosłowackiej placówki konsularnej w Szczecinie. Dr hab. Anna Szczepańska – Dudziak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.
Godz. 12.15:
O polsko-czeskich kontaktach politycznych i kulturalnych. Refleksje dyplomaty. Marzena Ewa Krajewska, radca-minister (Ministerstwo Spraw Zagranicznych).
Czechy i Czesi w podręcznikach szkolnych. Dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.
Godz. 15.00:
Dziedzictwo kulturowe w edukacji regionalnej. Prof. dr hab. Zenon Jasiński (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu).
Dziedzictwo kulturowe Ziemi Goleniowskiej. Józef Kazaniecki – prac. Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
Muzea Domowe jako element dziedzictwa kulturowego. Red. Bronisław MJ Kamiński (Kudowa-Zdrój).

30 kwietnia odbędzie się cykl wykładów w Muzeum Ziemi Goleniowskiej – Mini Muzeum Jarosława Jancelewicza przy ul. Pocztowej 43.

Godz. 9.30:
Więzienie goleniowskie na tle systemu więzień hitlerowskich. Dr Andrzej Kurek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu).
Czesi i Słowacy w więzieniu goleniowskim w czasie II wojny światowej. Józef Kazaniecki – prac. Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
Geneza i charakter zbiorów Muzeum Ziemi Goleniowskiej. Jarosław Jancelewicz.
Nadanie nazwy Muzeum Ziemi Goleniowskiej.
Godz. 12.00:
Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

Więcej informacji

 

 

Inny ciekawy artykuł

Nowa forma komunikacji Urzędu Gminy z Misiem w tle

Dodaj komentarz