14 czerwca Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna rekrutację na studia. Na studentów czeka ponad 8000 miejsc na 88 kierunkach studiów, w tym 10 nowych.

W poniedziałek 14 czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Zapisy odbywają się online w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Co trzeba zrobić by zostać studentem Uniwersytetu Szczecińskiego? Należy w dniach od 14 czerwca do 9 lipca dokonać rejestracji w systemie, wybrać kierunek studiów oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Ogłoszenie wyników dla I naboru nastąpi 26 lipca.

Jeśli liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym naborze nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek, uruchomione zostaną kolejne nabory.

Jak zaznaczył Rektor US, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński: W nowym roku akademickim wracamy do normalnego, stacjonarnego kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim. Chyba nigdy w historii Uczelni tak bardzo nie czekaliśmy na nowych studentów, a myślę, że i młodzież z niecierpliwością pragnie zacząć wymarzone studia w salach wykładowych, a nie wirtualnych.”

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Szczeciński oferuje kształcenie na 88 kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia, idąc z duchem czasu i bacznie śledząc potrzeby rynku pracy, we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami uruchamia 10 nowych kierunków.

Są to:

 • branding miast i regionów studia, stacjonarne i niestacjonarne,

 • eksploatacja zasobów naturalnych (inż.), studia stacjonarne ,

 • innowacyjna gospodarka miejska, studia stacjonarne,

 • prawo ochrony zasobów naturalnych, studia stacjonarne,

 • zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, studia stacjonarne,

 • polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie w języku polskim i niemieckim realizowane wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie,

 • Hydrobiology, studia stacjonarne,

 • informatyka w biznesie, studia stacjonarne,

 • International Economics,

 • prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Oczywiście, jak co roku, największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się takie kierunki jak prawo, psychologia, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne ” – wyjaśnia Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US. Mamy swoje uczelniane hity, ale również kierunki rzadko spotykane, unikatowe są to np.: gospodarka nieruchomościami, studia pisarskie czy prawo służb mundurowych.”- dodaje Prorektor.

Kierunki popularne (wg. Ilości osób na kierunek):

 • prawo,
 • psychologia,
 • filologia angielska,
 • filologia germańska z dodatkowym językiem obcym,
 • filologia norweska,
 • finanse i rachunkowość,
 • logistyka,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • filologia hiszpańska,
 • Global Communication
 • kognitywistyka komunikacji,
 • optyka okularowa,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • menedżer instytucji publicznych i Public Relations.

Uniwersytet Szczeciński oferuje również studia w języku angielskim na kierunkach:

 1. Economics and IT Applications,

 2. Global Communication,

 3. Hydrobiology,

 4. International Economics,

 5. Social Sciences,

 6. Public Managment.

Na studentów czeka 8879 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 3030 miejsc na studiach niestacjonarnych.

Największa szczecińska uczelnia zaprasza również na studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej. Dla chcących się dokształcać i zdobywać nowe umiejętności przygotowano 29 kierunków studiów podyplomowych. Natomiast w ofercie Szkoły Doktorskiej US w ścieżce kształcenia w języku polskim dostępnych jest 32 miejsc tj. 16 dyscyplin * 2 miejsca  i 4 miejsca na doktorat interdyscyplinarny.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy na Uniwersytecie Szczecińskim, rusza w tym roku program w całości po angielsku, bez podziału na dyscypliny, tu do zagospodarowania jest 14 miejsc” – mówi Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US

Uniwersytet Szczeciński, poza bogatą ofertą edukacyjną, oferuje swoim studentom wiele możliwości rozwoju oraz wszelkie wsparcie. Prężnie działa Akademickie Biuro Karier, Rada Samorządu Studenckiego, Strefa Kultury Studenckiej oraz Dział ds. Osób Niepełnosprawnych. „Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią prostudencką. Kształcimy, dajemy możliwość rozwoju naukowego naszym studentom, a także oferujemy im wsparcie psychologiczne i pomoc. Uniwersytet jest dostępny również dla studentów z niepełnosprawnościami. Kandydaci ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na wsparcie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych”- podkreśla Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Kotarska.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty kształcenia, terminów, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów i opłat znajdują się na stronach:

kandydaci.usz.edu.pl – strona z ofertą oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji,

foreigners.usz.edu.pl – strona z informacjami dla cudzoziemców,

e-rekrutacja.usz.edu.pl strona do rejestracji kandydatów na studia,

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/ – oferta Szkoły Doktorskiej US.

http://doradztwo.usz.edu.pl/

Osobami, które odpowiedzą na najbardziej dociekliwe pytania są pracownicy Sekcji ds. Rekrutacji:

Krystian Duczek – tel. 91 444 1160, e-mail: [email protected] – kandydaci Polacy,

Zyta Jędrzejczak – tel. 91 444 1165, e-mail: [email protected] – kandydaci cudzoziemcy.

Linki z filmami promującymi Uniwersytet Szczeciński i rekrutację na studia:

https://youtu.be/d7GtXtxZNPE

https://youtu.be/68v_K5DuS9A

Oficjalne profile US:

https://www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski/
https://www.instagram.com/uniwersytet.szczecinski/

fot. Kacalski

(red.)

Dodaj komentarz