Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza kandydatów na studia.

W dniach od 7 do 16 czerwca Wydział Humanistyczny US zaprasza w swoje wirtualne mury przyszłych filologów, lingwistów oraz literatów.

W ofercie Wydziału znajdziemy nie tylko filologię angielską, germańską, norweską, romańską i rosyjską z dodatkowym językiem obcym, ale również lingwistykę dla biznesu, studia pisarskie czy global communication – kierunek z wykładowym językiem angielskim, łączący językoznawstwo z nauką o kulturze.                                                   

Nowością na Wydziale Humanistycznym jest kierunek: polonistyczno – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie. Celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego.  Na pierwszym roku studiów program realizowany będzie na uczelniach macierzystych, na drugim roku w Greifswaldzie, na trzecim roku w Szczecinie.

Dni Otwarte odbywać się będą online na platformie MS Teams.

Na odwiedzających będą czekać wykładowcy i studenci poszczególnych kierunków, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości, przedstawią proces rekrutacji, przebieg studiów oraz wskażą możliwości zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie:

https://kandydaci.usz.edu.pl/dzien-otwarty-na-wydziale-humanistycznym/

(red.)

Dodaj komentarz