Rząd dofinansował zakup komputerów dla szkół powiatowych.

Powiat Goleniowski otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” Powiat Goleniowski pozyskał środki w kwocie 98000 zł dla 7 szkół, tj.:

– Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Goleniowe,
– Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Nowogardzie,
– Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nowogardzie,
– Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nowogardzie,
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie,
– Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie,
– I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Zespół Szkół Nr 1 w Nowogardzie dla 2 swoich placówek zakupił w drodze zapytania ofertowego 18 szt. komputerów przenośnych wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Celem projektu jest doposażenie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

(red.)

Dodaj komentarz