Tajemnice GTBS-u – czyli czego nie wie najemca, a wiedzieć powinien.

30 listopada 2020 r. na portalu ” Goleniów nasze miasto” ukazał się artykuł pt. Smród i grzyb w bloku w Goleniowie, lokatorzy czekają na reakcję GTBS. “Pleśń rośnie jak na chlebie” . Sprawa dotyczy wybudowanego kilka lat temu bloku u zbiegu ulic Mikołajczyka i Słowackiego w Goleniowie.
Mieszkańcy od kilku dni czekają na osuszenie ścian po zalaniu pomieszczeń gospodarczych z których wydobywa się fetor, a na posadzce zaczęła wyrastać się pleśń. Pracująca w trybie zdalnym Prezes GTBS-u Magdalena Miklaszewska sprawy nie zna.

 

Przypomnijmy, że Spółka Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego została powołana do życia uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie, a jej jedynym udziałowcem jest Gmina Goleniów, reprezentowana przez burmistrza.

Przypomnijmy, że wybór Prezes M. Miklaszewskiej na stanowisko Prezesa odbył się w dość, delikatnie rzecz ujmując, dziwnych? okolicznościach. Konkurs przeprowadziła i dokonała wyboru Rada Nadzorcza, której jedne z członków był osobą nieuprawnioną do wykonywania czynności. Burmistrz powołując do Rady Nadzorczej skarbnika Gminy Goleniów złamał obowiązujące prawo, a sam wybór Mirosława Guzikiewicza z mocy prawa był nieważny. Ten szczegół nie miał jednak dla jedynego udziałowca najmniejszego znaczenia. Grunt, że nominacja na Prezes Zarządu została zatwierdzona przez członków Rady Nadzorczej wybranych zgodnie z obowiązującym prawem przez nowo wybraną Radę Nadzorczą..

Przypomnijmy, że GTBS Sp. z o.o. jest administratorem i zarządcą nieruchomości należących do Gminy Goleniów. 13 marca 2020 r. Gmina Goleniów reprezentowana przez wiceburmistrza Henryka Zajko zawarła z Goleniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentowanym przez inż. Magdalenę Miklaszewską POROZUMIENIE NR 1/2020 W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU UTRZYMANIA GMINNYCH OBIEKTÓW LOKALOWYCH, MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.
Celem porozumienia jest m.in. zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Goleniów poprzez zagwarantowanie EFEKTYWNEGO i PROFESJONALNEGO zarządzania powierzonym zasobem zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do UTRZYMANIA ZASOBU W STANIE NIEPOGORSZONYM na poziomie zapewniającym BEZPIECZEŃSTWO ludzi i mienia.

Dokument, choć obowiązuje tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. (paragraf 19) jest dość obszerny, ale z punktu widzenia najemców mieszkań komunalnych, jest ważny i powinien być im udostępniony w całości.

TU MOŻESZ POBRAĆ POROZUMIENIE

Najemcom mieszkań komunalnych życzymy miłej lektury i czekamy na nowe Porozumienie, którego tekst zostanie – mamy taką nadzieję – zamieszczony na stronie BIP Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

(red.)

Dodaj komentarz