Na posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej Goleniowie pojawił się punkt pt. ” 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2019-20.”
W tym punkcie przedstawiono m.in. informacje co planuje Gmina zmienić w oświacie, aby zaoszczędzić na wydatkach.
1. outsourcing usług (korzystanie z zewnętrznych źródeł) w zakresie żywienia w przedszkolach – przewidywana oszczędność 2 900 000 zł. Niestety nie podano czy będzie to oszczędność jednorazowa czy roczna.
2. przekształcenie szkół w Lubczynie i w Komarowie w szkoły filialne – oszczędność 1 600 000 zł rocznie. Nie trzeba być wielce przewidującym żeby wysnuć wniosek, że ten scenariusz doprowadzi w krótkiej przyszłości do całkowitej likwidacji tych szkół.
3. Likwidacja dodatku motywacyjnego dla nauczycieli pracujących na stanowisku nauczyciela wspomagającego – oszczędności w wysokości 360 000 zł. Patrząc na pomysły, które zrodziły się w innych samorządach może to pociągnąć za sobą zmniejszenie dodatku motywacyjnego dla pozostałych nauczycieli do przysłowiowej złotówki.
4. zamrożenie kwoty dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obecnym poziomie, tj. 136 000 zł.

Może w pierwszej kolejności warto by się było przyjrzeć innym wydatkom, chociażby takim jak:
– ogłoszenia zamieszczane w “Gazecie Wyborczej” – 12 000 zł
– przy zatrudnieniu dwóch radców prawnych, Gmina korzysta z zewnętrznych porad prawnych,
– zmniejszenie lub likwidacja limitu kilometrów za używanie przez pracowników prywatnego pojazdu do celów służbowych, gdzie kwota umowy (a takich umów jest ponad 10 ) opiewa np. na 13 750 zł dla limitu 300 km,
Ustalenie kosztów używania pojazdów do celów służbowych i miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne zostało opisane w zarządzeniu nr 18/2013 burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.12.2013 r.
– roznoszenie korespondencji w sytuacji kiedy podpisana jest umowa na obsługę z Pocztą Polską,
– realizacja filmów dokumentujących działalność Gminy Goleniów (chodzi zapewne o Fakty Goleniów) – 60 000 zł
– produkcja i emisja comiesięcznych programów telewizyjnych w Telewizji Zachodniopomorskiej – 17 220 zł
– dzierżawa ekspresu Tchibo plus kawa – 9 793,26 zł. Ta pozycja pojawia się przynajmniej dwukrotnie.
– ochrona obiektów – 19 008 zł + 3 520 zł (mamy i utrzymujemy już Straż Miejską),
– umowa najmu powierzchni pod reklamę z LM Wind Power Blades Sp. z o.o. – 27 577,01 zł,
– przewozy autobusami komunikacji miejskiej – 8 060 741,32 zł,

Wybrane jednorazowe wydatki Gminy:
– opracowanie dokumentu pn. “Strategia Elektromobilności Gminy Goleniów” – 49 815 zł,
– przygotowanie i obsługa urządzeń techniki scenicznej w czasie spotkania z Olgą Tokarczuk – 12 238,50 zł,
– przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz późniejsze rozliczenie dotacji na ul. Lipową w Lubczynie – 37 023 zł,
– Raport o stanie Gminy – 23 985 zł.

Ile jest jeszcze takich pozycji, które można zmniejszyć lub w ogóle wyrugować jako zbędne?
Czy w sytuacji, kiedy władza wykonawcza zaczyna szukać oszczędności w oświacie, Rada podejmie kroki sprawdzające Rejestr umów, który to dokument obejmuje umowy cywilno – prawne zawierane przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie oraz jednostki organizacyjne?

Nota bene w Szczecinie, czy w Poznaniu, czy Gorzowie i wielu, wielu innych Gminach w Polsce Rejestr umów jest udostępniony na stronie BIP Urzędu i na bieżąco jest aktualizowany tylko nie w Gminie Goleniów.

(red.)

 

 

 

 

foto: Facebook

Dodaj komentarz