Jak przygotować się do otwarcia żłobków i klubów dziecięcych?

Otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi będzie możliwe od 6 maja. To możliwość i wybór, a nie przymus. Od czego należy zacząć? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada jak przygotować się do otwarcia żłobka czy klubu dziecięcego. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników to priorytet.

Od środy 6 maja organy prowadzące żłobek czy klub dziecięcy mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze wytyczne trafiły 29 kwietnia do wojewodów, samorządów oraz do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Wytyczne te skierowane są do prowadzących instytucje, dyrektorów placówek, a także opiekunów i rodziców, którzy będą mieli największy i bezpośredni kontakt z dziećmi.

Otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego to możliwość, a nie nakaz. Podyktowane jest to różną sytuacją w regionach oraz różnym stopniem przygotowania placówek do otwarcia. Organ prowadzący na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny wydając wytyczne stało na stanowisku, że biorąc pod uwagę różną sytuację epidemiczną w kraju, szczegółowe zasady otwarcia poszczególnych żłobków ustalane będę we współpracy z lokalnym sanepidem. W odpowiedzi na głosy samorządów domagające się precyzyjnych ogólnopolskich wytycznych wydano drugie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich rodzajów placówek opieki nad małym dzieckiem. Uszczegółowiają one poprzednie wytyczne, dołączono do nich także instrukcje m.in. mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.

Przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych do otwarcia. Od czego zacząć?

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 to wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje nadzór nad żłobkami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, co do spełnienia warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Dodatkowo sanepid w każdym momencie może przeprowadzić w żłobku kontrolę, co do spełnienia warunków

W pierwszej kolejności placówka musi zweryfikować czy może zapewnić realizację wytycznych resortu rodziny i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po drugie, powinna zebrać – zdalnie, np. telefonicznie lub mailowo – informacje od rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece oraz na jaki czas. Po trzecie kluczowa jest współpraca podmiotu prowadzącego instytucję opieki z inspekcją sanitarną. Decyzja o uruchomieniu oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa powinna zostać skonsultowana z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną – wskazuje minister Marlena Maląg.

Do żłobków i klubów dziecięcych są przekazywane środki ochrony

Jak zaznacza minister Marlena Maląg, Rząd pomaga samorządom w realizacji ich zadań własnych, a do żłobków i klubów dziecięcych są przekazywane środki do dezynfekcji. Takie środki z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych przekazane zostały już wojewodom, a ci przekazują je do gmin.

Część województw, np. małopolskie, już rozwiozło środki do gmin, które następnie przekazują je do żłobków – mówi szefowa resortu rodziny.

Monitoring otwierania placówek, infolinia dla zainteresowanych

Wysłaliśmy ankietę do żłobków i klubów dziecięcych, a także prosimy samorządy o przekazywanie danych na temat terminów otwarcia placówek. Liczymy na aktywność samorządów i współpracę. Z informacji, jakie do nas docierają, wynika, że samorządy rozważają otwieranie żłobków po 11 maja, a organy prywatne – jak najszybciej – zauważa minister Maląg.

Przygotowany został również zbiór najważniejszych pytań i odpowiedzi dla placówek wyjaśniających, jak przygotować placówkę do otwarcia. Uruchomiona została także specjalna infolinia (22 461 60 68), dyżurni eksperci od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 będą odpowiadać na pytania i wątpliwości.

(red.)

Dodaj komentarz