11 listopada można obchodzić na różne sposoby. Po dwóch latach covidu widać, że dyskusja polityczna toczy się tylko w Warszawie. Nasza redakcja proponuje aby osoby znane z udziału w życiu społecznym podzieliły się swoimi poglądami na ten temat.

Jako pierwszy na naszą propozycję odpowiedział Pan Burmistrz Robert Krupowicz:

 

Nie chcę wdawać się w historyczne podłoże odzyskania przez Polskę niepodległości i zawiłości ruchów niepodległościowych przed i w okresie 1. wojny światowej.

Nie chcę również odnosić się do aspiracji różnych środowisk politycznych, począwszy od lewicy po ruchy konserwatywne, a przede wszystkim do koncepcji i różnic zdań między głównymi oponentami sporów politycznych w tym okresie, tj. Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Historia tak się potoczyła, że to Józef Piłsudski stał się głównym symbolem polskiej niepodległości. Z tym symbolem wiąże się data 11 listopada 1918 r. Jest to data podpisania przez państwa Ententy i Niemiec rozejmu kończącego działania militarne 1. wojny światowej i data przekazania władzy J. Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną. W dzień później jego zwierzchnictwo uznał także utworzony w nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej kierowany przez Ignacego Daszyńskiego.

Po raz pierwszy dzień ten jako święto pojawił się 8 listopada 1926 r. w okólniku wydanym przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, wówczas premiera, w którym uznał on 11 listopada, jako dzień wolny od pracy. W okólniku znajdują się słowa: „w dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie ósmą rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości”.

Dopiero 23 kwietnia 1937 r. 11 Listopada ustanowiony został ustawowo jako Święto Niepodległości, a więc w okresie przedwojennym oficjalnie obchodzono je tylko dwukrotnie. Obchody nieoficjalne organizowano już od 1919 r.

W okresie powojennym, w latach 1945 – 1988 r. dzień 11 Listopada był dniem zakazanym, a Polaków, którzy próbowali je celebrować prześladowano. Dopiero w końcowym okresie komunizmu święto zostało przywrócone ustawą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 15 lutego 1989 r.

Od razu zostało szeroko zaakceptowane przez Polaków i już w tym samym roku obchodzono je z wielką estymą. W tym samym roku w Goleniowie ku czci 11 Listopada zorganizowaną pierwszą Goleniowską Milą Niepodległości.

Święto Niepodległości to hołd dla naszych przodków którzy potrafili wznieść się ponad podziały i po 123 latach niewoli zrzucić jej jarzmo narzucone przez trzech zaborców.

Chciałbym obchodzić to święto wraz ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasta i kraju bez względu na nasze poglądy polityczne, wiarę, proweniencje seksualne, itp. Chciałbym abyśmy wszyscy: rodzice, dzieci, dziadkowie i wnuki z dumą i radośnie w jednym pochodzie z Placu Józefa Piłsudskiego maszerowali pod Pomnik Niepodległości złożyć hołd wszystkim, którzy walczyli i pracowali dla naszej Polski, dla takiej jaką mamy i takiej jaką mieć chcemy.

Robert Krupowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – program

 

Dodaj komentarz